Archive | Publikums Favoritt 2018

Konkurranseregler PF-2018

Årets konkurranseregler er akkurat de samme som i 2017 § 1 Publikums Favoritt (PF) § 1.1 Antall brygg som en deltager får stille med er ikke på forhånd avgrenset. § 1.2 Det kan maksimalt oppføres 2 –to– bryggere pr. brygg. Dersom flere har vært med på å brygge ølet foreslås den eller de to som var […]

Continue Reading