Archive | Årsmøtet

Her finner du referater, årsberetninger, innkallinger, budsjett- og regnskapsinformasjon. OBS: Merk at datostemplene for dokumenter fra 2006 og før er omtrentlige. 

Fylkesårsmøter 2017

Det vil som en del av overgangen til ny organisasjonstruktur arrangeres fylkesårsmøter i Norbrygg. Disse skal avholdes innen 1. mars i år. Hvert av fylkesårsmøtene vil velge delegater som skal delta på Landsmøtet, som avholdes 25. mars. Innkalling til de forskjellige fylkene vil bli sendt ut på mail når sted og tid er satt. Har […]

Continue Reading

Plattform for ekstraordinært årsmøte 31. oktober

Ekstraordinært årsmøte for Norbrygg avholdes mandag 31. oktober kl 20, se her for innkallingen. Styret har vedtatt å avholde det ekstraordinære årsmøtet på forumet i medlemseksjonen: https://forum.norbrygg.no/forums/det-lille-ekstra-for-medlemmer-i-norbrygg.34/ Det vil bli opprettet en egen tråd for årsmøtet før møtestart, og saksgangen vil foregå i denne tråden. Ytterligere informasjon om saksgangen vil bli gitt under møtet. Hvis man […]

Continue Reading

Innkalling til ekstaordinært årsmøte 31. oktober

Mandag 31. oktober kl 20 avholder Norbrygg ekstraordinært årsmøte. Det ekstraordinære årsmøtet vil avholdes på nett. Lenke vil bli publisert på hjemmesiden uken før. Informasjon om gjennomføring finnes her. Saker som skal behandles på årsmøtet er: Konstituering av møtet Valg av ordstyrer Forslag til reviderte vedtekter Antall delegater som stiller på landsmøtet 2017 Forslaget til […]

Continue Reading

Referat fra Årsmøtet 2016

Referatet finnes her: Protokoll Norbrygg årsmøte 2016 Det ble lagt frem forslag til nye vedtekter på årsmøtet. Det var generelt enighet i at bakgrunnen for endringen, dvs. innføring av fylkeslag, var riktig vei å gå for foreningen. Det var i midlertid punkter i vedtektene som virket uklare, og det kom også inn en del gode innspill […]

Continue Reading

Årsmøtepapirene er klare

De kan lastes ned her: Årsmøtepapirer Norbrygg 2015 Uttalelse fra regnskapsfører vil legges frem på årsmøtet. De som ønsker å delta på årsmøtet, men ikke skal på hjemmebryggerhelgen, kan sende en epost til medlem@norbrygg.no for å melde deg på.

Continue Reading