Archive | Årsmøtet

Her finner du referater, årsberetninger, innkallinger, budsjett- og regnskapsinformasjon. OBS: Merk at datostemplene for dokumenter fra 2006 og før er omtrentlige. 

Referat fra Landsmøtet 2018

Referat fra landsmøtet er nå klart og finnes her: Norbrygg norsk hjemmebryggerforening protokoll fra Landsmøte 2018 Hvis du har spørsmål om sakene som ble tatt opp, eller lurer på hva som skjer i ditt fylke fremover kan du ta kontakt med styret i ditt fylkeslag. Oversikt over styret i fylkeslaget finner du ved å logge inn […]

Continue Reading

Oversikt over fylkesårsmøter 2018

Her er en oversikt over når og hvor de forskjellige fylkesårsmøtene avholdes. Innkalling skal ha blitt sendt ut på mail for hvert fylke. Har du ikke fått mail, eller har spørsmål. ta kontakt med ditt lokale fylkeslag. Eventuelt kan du sende en epost til styret. Listen vil bli oppdatert fortløpende ettersom mer informasjon kommer. Fylke […]

Continue Reading

Fylkesårsmøter 2017

Det vil som en del av overgangen til ny organisasjonstruktur arrangeres fylkesårsmøter i Norbrygg. Disse skal avholdes innen 1. mars i år. Hvert av fylkesårsmøtene vil velge delegater som skal delta på Landsmøtet, som avholdes 25. mars. Innkalling til de forskjellige fylkene vil bli sendt ut på mail når sted og tid er satt. Har […]

Continue Reading

Plattform for ekstraordinært årsmøte 31. oktober

Ekstraordinært årsmøte for Norbrygg avholdes mandag 31. oktober kl 20, se her for innkallingen. Styret har vedtatt å avholde det ekstraordinære årsmøtet på forumet i medlemseksjonen: https://forum.norbrygg.no/forums/det-lille-ekstra-for-medlemmer-i-norbrygg.34/ Det vil bli opprettet en egen tråd for årsmøtet før møtestart, og saksgangen vil foregå i denne tråden. Ytterligere informasjon om saksgangen vil bli gitt under møtet. Hvis man […]

Continue Reading

Innkalling til ekstaordinært årsmøte 31. oktober

Mandag 31. oktober kl 20 avholder Norbrygg ekstraordinært årsmøte. Det ekstraordinære årsmøtet vil avholdes på nett. Lenke vil bli publisert på hjemmesiden uken før. Informasjon om gjennomføring finnes her. Saker som skal behandles på årsmøtet er: Konstituering av møtet Valg av ordstyrer Forslag til reviderte vedtekter Antall delegater som stiller på landsmøtet 2017 Forslaget til […]

Continue Reading

Referat fra Årsmøtet 2016

Referatet finnes her: Protokoll Norbrygg årsmøte 2016 Det ble lagt frem forslag til nye vedtekter på årsmøtet. Det var generelt enighet i at bakgrunnen for endringen, dvs. innføring av fylkeslag, var riktig vei å gå for foreningen. Det var i midlertid punkter i vedtektene som virket uklare, og det kom også inn en del gode innspill […]

Continue Reading