Archive | GF2013

Innkalling til Norbryggs nettbaserte årsmøte 2013

Norbrygg kaller med dette inn til årsmøte 2013. Tid: Torsdag 30. mai, kl. 20:00Sted: IRC Chat, bruk denne linken. Alle betalende medlemmer i Norbrygg har møte-, tale- og stemmerett på årsmøtet. Alle tillitsvalgte velges for et år om gangen. Innkomne saker som skal behandles av årsmøtet, må være styret i hende senest 10 dager før […]

Continue Reading

Ekstraordinær generalforsamling

Styret i Norbrygg kaller herved inn til ekstraordinær generalforsamling 19. mars 2013 kl. 20.00. Målet med generalforsamlinga er å vedta nye vedtekter for organisasjonen, som det tidligere er informert om på forumet. Møtet vil bli avholdt elektronisk, Bruk følgende link for å delta: http://www.pvv.org/~gustavf/2013/norbrygg.html Saksliste: Godkjenning av innkalling og saksliste Konstituering av møtet. Nye vedtekter. […]

Continue Reading