Archive | GF 2002

20.04.2002

Referat Generalforsamling 2002

Generalforsamling i Norbrygg avholdt 20 april 02. Som ordstyrer velges Lars Bjørnstad og som referent velges Jens Maudal.  Innkalling: Innkallingen ble godkjent av GF.  Årsberetning: Det fremkom ingen kommentarer til årsberetningen.  Arbeidsprogram for 2002: I tillegg til de forslag styret presenterte kom det følgende forslag fra GF-deltagerne.   Et forslag om at Norbrygg skulle forsøke […]

Continue Reading

Forslag til vedtektsendring 2002

Norbryggs styres forslag til vedtektsendringer før Generalforsamling 2002: Det som er foreslått tillagt er uthevet. Det som er foreslått strøket er gjennomstrøket. § 4. Sentralstyret Sentralstyret består av følgende personer som velges på generalforsamlingen ved alminnelig flertall. Styremedlemmene velges for ett kalenderår av gangen.   Oldermann/formann Informasjonssjef    Informasjonsansvarlig Ceremonimester     Arrangementsansvarlig Kasserer Sekretær § 7. Sentralstyrmedlemmenes […]

Continue Reading

Budsjett 2002

RESULTATREGNSKAP Inntekter:             Medlemskontingenter                                                              kr.        6.500             Arrangementer                                                                        kr.      10.000             Andre inntekter                                                                       kr.        1.000            Sum                                                                                       kr.       17.500  Kostnader:             Kostnader ved arrangementer                                                 kr.         8.000             Rekvisita og porto                                                                  kr.         6.000             Andre kostnader                                                                    kr.         2.000             Sum                                                                                     kr.       16.000 RESULTAT FOR 2002                                                                          kr.         1.500     BALANSE   Eiendelene utgjøres […]

Continue Reading

Regnskap 2001

RESULTATREGNSKAP Inntekter:             Medlemskontingenter                                                              kr.        6.300,00             Deltageravgift (NM og juleølkonkurransen)                                 kr.        3.850,00             Ale-experiment                                                                       kr.        2.040,00             Renter                                                                                   kr.            48,00             Andre inntekter                                                                      kr.           620,00            Sum                                                                                                 kr.       12.858,00  Kostnader:             Konkurranser                                                                           kr.       1.728,00             Ale-experiment                                                                       kr.        3.860,50             Rekvisita og porto                                                                   kr.        5.204,33             Bankgebyr                                                                              kr.            25,00             Andre kostnader                                                                     […]

Continue Reading

Arbeidsprogram for 2002

I tiden før generalforsamlingen kom det et par fruktbare innspill til ting som foreningen bør ta fatt på i inneværende år. De mest fremtredende var: Samarbeid med ”tradisjonelle hjemmebryggere”. Det ble hevdet at Norbrygg som forening har neglisjert de hjemmebryggerne som fremdeles brygger på gammelt vis slik det har foregått i århundrer, og det er […]

Continue Reading

Årsberetning 2001

Styret i foreningen har bestått av Lars Bjørnstad (formann), Knut Hagen (infosjef), Rune Eriksen (ceremonimester), Thomas Berge (kasserer) og Jens P. Maudal (sekretær). Styret har vært samlet jevnlig både til regulære styremøter og med forberedelser til div. arrangementer. Ellers holder man regelmessig kontakt over Internett. Det ble ved forrige generalforsamling vedtatt en rekke vedtektsendringer med […]

Continue Reading

Innkalling til Generalforsamling 2002

Det innkalles herved til generalforsamling i Norbrygg, møtet vil finne sted samme dato og sted som årets NM, umiddelbart før dette arrangementet. Generalforsamlingen er åpen for foreningens betalende medlemmer. Tidspunkt: Lørdag 20. april, kl. 12:30-13:30 i Lillesalen (2. etg.), Chateau Neuf, Oslo.   Saksliste: Godkjenning av innkalling Valg av ordstyrer og referent Årsmelding fra styret […]

Continue Reading