Archive | GF 2004

06.03.2004

Referat Generalforsamling 2004

Generalforsamlingen ble holdt i bokcafeen fra klokken 17:00 til 18:00 på Chateau Neuf lørdag 6.3.2004. Tilstede: Hele styret, samt 3 medlemmer. Godkjenning av innkalling. Innkallingen ble godkjent uten kommentarer. Valg av ordstyrer og referent: Lars Bjørnstad ble valgt som ordstyrer og Ole Enger som referent. Årsmelding fra styret for året 2003. Årsmeldingen ble lest igjennom […]

Continue Reading

Budsjett 2004

Inntekter       Medlemskontingenter   15 000,00     Konkurranser/arrangementer 4 000,00     Andre inntekter   5 000,00             SUM           24 000,00     Kostnader         Rekvisitta/porto   4 000,00     Konkurranser/arrangementer 10 000,00     Andre kostnader   […]

Continue Reading

Regnskap 2003

Inntekter       2003   2002               Medlemskontingenter   12 500,00   12 450,00 Konkurranser/arrangementer 4 060,00   2 920,00 Andre inntekter     5 925,00   250,00 Renter       130,00   0,00 SUM       22 615,00   15 620,00         […]

Continue Reading

Arbeidsprogram for 2004

I det inneværende år vil vi fortsette den gode trenden fra i fjor med å gjøre Norbrygg mer tilgjengelig for alle typer bryggere, både nybegynnere/maltekstraktbryggere, maltbryggere samt ”tradisjonelle hjemmebryggere”. Aktiv rekruttering vil vi også fortsette å fokusere på, blant annet gjennom økt kontakt med forhandlere av ingredienser (informasjonskampanje, utdeling av flyers mv.). Vi ser det […]

Continue Reading

Årsberetning 2003

Styret i foreningen har bestått av Lars Bjørnstad (formann), Knut Hagen (sekretær), Espen Haavardsholm (arrangementsansvarlig), Ole Enger (kasserer) og Svein Olav Mytting (informasjonsansvarlig). Styret har vært samlet både til regulære styremøter og med forberedelser til div. arrangementer. Ellers holder man hovedsakelig regelmessig kontakt over Internett. Året 2003 var vårt sjette driftsår som forening, og vi […]

Continue Reading

Innkalling til Generalforsamling 2004

Det innkalles herved til generalforsamling i Norbrygg, møtet vil finne sted samme dato og sted som årets NM, umiddelbart før dette arrangementet. Generalforsamlingen er åpen for foreningens betalende medlemmer. Tidspunkt: Lørdag 6. mars 2004, kl. 17:00-18:00 i Lillesalen (2.etg.), Chateau Neuf, Oslo.  Saksliste: Godkjenning av innkalling.  Valg av ordstyrer og referent.  Årsmelding fra styret om […]

Continue Reading