Archive | GF 2007

17.03.2007

Årsberetning 2006

Styret i foreningen har bestått av Lars Bjørnstad (formann), Olav Dvergsdal (sekretær), Anders Henriksen (arrangementsansvarlig), Ole Enger (kasserer), Dagfinn Aas Rustad (informasjonsansvarlig) og Espen A. Haavardsholm (styremedlem). Styret har vært samlet både til regulære styremøter og med forberedelser til div. arrangementer. Ellers holder man hovedsakelig regelmessig kontakt over Internett. Året 2006 var vårt niende driftsår […]

Continue Reading

Arbeidsprogram for 2007

I det inneværende år vil vi fortsette med å gjøre Norbrygg mer tilgjengelig for alle typer bryggere, både nybegynnere/ maltekstrakt-bryggere, maltbryggere samt om mulig ”tradisjonelle hjemmebryggere”.  Rekruttering vil vi også fortsette å fokusere på, vi ser det som en oppgave å forsøke å gjøre Norbrygg og hjemmebryggingens gleder mer kjent, og mer aktivt prøve å […]

Continue Reading

Styrets innstilling til nytt styre for 2007

Formann:    Anders Henriksen (ny posisjon) Kasserer:    Ole Enger  (gjenvalg) Sekretær:    Olav Dvergsdal (gjenvalg) Informasj.ansv.:   Eduard Möllenkamp (ny) Arrangementsansv.:  Espen Haavardsholm (ny posisjon) Styremedlem:   Geir Ove Grønmo (ny)

Continue Reading

Regnskap 2006

RESULTATREGNSKAP NORBRYGG 2006 Inntekter 2006 2005 Medlemskontingenter 38 160,00 28 200,00 Konkurranser/arrangementer 4 610,00 3 040,00 Andre inntekter 345,00 115,00 Renter 360 46,00 SUM       43 115,00   31 401,00 Kostnader Rekvisitta/porto 3 194,00 1 212,00 Konkurranser/arrangementer 7 610,50 8 680,00 Bankgebyrer 0,00 12,00 Andre kostnader 13 997,61 8 626,00 Dommerutdanning 17 000,00 […]

Continue Reading

Referat Generalforsamling 2007

Referat fra Norbryggs generalforsamling lørdag 17.03.2007 Sted: Studentersamfunnet på Bislet Tilstede: Samlet styre utenom avtroppende leder Lars Bjørnstad Generalforsamlingen ble ønsket velkommen av påtroppende formann Anders Henriksen, og sakslisten ble lest opp, deretter ble den gjenomgått som følger. Godkjenning av innkalling – Godkjent med akklamasjon Valg av ordstyrer og referent – Anders Henriksen ble foreslått […]

Continue Reading

Innkalling til Generalforsamling 2007

Det innkalles herved til generalforsamling i Norbrygg, møtet vil finne sted samme dato og sted som årets NM, umiddelbart før dette arrangementet. Generalforsamlingen er åpen for foreningens betalende medlemmer. Tidspunkt: Lørdag 17. mars 2007, kl. 17:00-18:00 Studentersamfunnet Bislet, Oslo.   Saksliste: Godkjenning av innkalling Valg av ordstyrer og referent Årsmelding fra styret om 2006 Arbeidsprogram […]

Continue Reading