Archive | GF 2008

05.04.2008

Budsjett 2008

    FORSLAG BUDSJETT NORBRYGG 2008                                               Inntekter                                         Medlemskontingenter   37 000,00   […]

Continue Reading

Referat Generalforsamling 2008

Referat fra Norbryggs generalforsamling lørdag 05.04.2008 Sted: Studentersamfunnet på Bislet Tilstede: Samlet styre + 7 medlemmer Generalforsamlingen ble ønsket velkommen av formann Anders Henriksen, og sakslisten ble lest opp, deretter ble den gjenomgått som følger. Godkjenning av innkalling – Godkjent med akklamasjon Valg av ordstyrer og referent – Anders Henriksen ble foreslått som ordstyrer og […]

Continue Reading

Arbeidsprogram for 2008

I det inneværende år vil vi fortsette den gode trenden fra tidligere med å gjøre Norbrygg mer tilgjengelig for alle typer bryggere, både nybegynnere/maltekstraktbryggere, maltbryggere og ”tradisjonelle hjemmebryggere”.  Aktiv rekruttering vil vi også fortsette å fokusere på, vi ser det som en oppgave å forsøke å gjøre Norbrygg og hjemmebryggingens gleder mer kjent, og mer aktivt prøve å verve folk til hobbyen og foreningen. Vi vil også fortsette arbeidet med å øke servicen overfor våre medlemmer. Websidene vil også bygges videre på, og den gode ordningen med medlemsforum vil videreføres.

Continue Reading

Årsberetning 2007

Styret i foreningen har bestått av Anders Henriksen (formann), Olav Dvergsdal (sekretær), Espen Haavardsholm (arrangementsansvarlig), Ole Enger (kasserer), Eduard Möllеnkаmp (informasjonsansvarlig) og Geir Ove Grønmo (styremedlem). I tillegg har dommeransvarlig Joakim Ruud hatt møterett og deltatt på styrets samlinger. Styret har vært samlet både til regulære styremøter og med forberedelser til div. arrangementer. Ellers holder man hovedsakelig regelmessig kontakt over Internett. Året 2007 var vårt tiende driftsår som forening.

Continue Reading

Innkalling til Generalforsamling 2008

Det innkalles herved til generalforsamling i Norbrygg, møtet vil finne sted samme dato og sted som årets NM, umiddelbart før dette arrangementet. Generalforsamlingen er åpen for foreningens betalende medlemmer. Tidspunkt: Lørdag 5. april 2008, kl. 17:00-18:00 Studentersamfunnet Bislet, Oslo. Saksliste: 1. Godkjenning av innkalling2. Valg av ordstyrer og referent3. Årsmelding fra styret om 20074. Arbeidsprogram […]

Continue Reading