Archive | GF 2010

17.03.2010

Referat generalforsamling 2010

Referat fra Norbryggs generalforsamling, lørdag 20. mars 2010. Sted: Månefisken, Oslo  Tilstede: Andreas Hegermann Riis, Eduard Möllenkamp, Yngve Ydersbond, Geir Ove Grønmo samt 19 medlemmer Generalforsamlingen ble ønsket velkommen av formann Eduard Möllenkamp, og sakslisten ble lest opp. Sakslisten ble deretter gjennomgått som følger. Godkjenning av innkalling – Godkjent ved akklamasjon. Valg av ordstyrer og […]

Continue Reading

Styrets innstilling til nytt styre for 2010

Formann:Eduard Möllenkamp (beholdt samme stilling) Kasserer:Yngve Ydersbond (beholdt samme stilling) Sekretær:Geir Ove Grønmo (beholdt samme stilling) Informasjonsansvarlig:Gahr Smith-Gahrsen (beholdt samme stilling) Arrangementsansvarlig:Andreas Hegermann Riis (beholdt samme stilling) Styremedlem:Lars Støre Gullichsen (ny) Takk til Ole Enger (7 år i styret!) for din innsats i styret til Norbrygg!

Continue Reading

Regnskap 2009

RESULTATREGNSKAP NORBRYGG 2009 Inntekter       2009   2008               Medlemskontingenter   50604,00   34800,00 Konkurranser/arrangementer 40765,00   31482,00 Renter       203,00     Andre inntekter     0,00   1 261,00               SUM       91572,00   67543,00 […]

Continue Reading

Arbeidsprogram 2010

Norbrygg vil fortsette arbeidet med å gjøre foreningen tilgjengelig for alle typer bryggere, det være nybegynnere, maltekstraktbryggere, maltbryggere og ’tradisjonelle hjemmebryggere’. Foreningen driver med aktiv rekruttering, gjennom engasjert bruk av nettsiden og forumet samt økt fokus på eksponering i media. Dette har allerede ført til store økninger i medlemstallet, bidrag på forumet og artikler i […]

Continue Reading

Årsberetning 2010

Årsberetning fra styret i Norbrygg 2009 (skrevet 12.3.2010, av Eduard) Styret i foreningen har bestått av Eduard Möllenkamp (formann), Geir Ove Grønmo (sekretær), Yngve Ydersbond (kasserer), Andreas Hegermann Riis (arrangementsansvarlig), Gahr Smith-Gahrsen (informasjonsansvarlig) og Ole Enger (styremedlem). I tillegg har dommeransvarlig Joakim Ruud hatt møterett og deltatt på styrets samlinger. Styret har vært samlet både […]

Continue Reading

Innkalling til generalforsamling 2010

Det innkalles herved til generalforsamling i Norbrygg 2010. Møtet avholdes umiddelbart før norgesmesterskapet i hjemmebrygging går av stabelen. Generalforsamlingen er åpen for alle betalende medlemmer av Norbrygg. Tidspunkt: 20.03.2010, kl. 17.00.Sted: Månefisken, Sagveien 23, Oslo. Saksliste:  1. Godkjenning av innkalling 2. Valg av ordstyrer og referent 3. Årsmelding fra styret om 2009 4. Arbeidsprogram for 2010 5. Godkjennelse av […]

Continue Reading