Archive | GF 2012

26.06.2012

Revisjonsberetning 2011

  Til Generalforsamlingen i Norbrygg REVISJONSBERETNING FOR 2011 Jeg har revidert årsregnskapet for Norbrygg for regnskapsåret 2011, som viser et overskudd på kr 22 644,95. Årsregnskapet består av resultatregnskap, balanse og noteopplysninger/bilag. Regnskapsførselen i år er generelt tilfredsstillende. Foreningskontoen er tilfredsstillende fulgt opp og avstemt gjennom året. Sum innskudd på bankkonto per 31.12.2011 er kr […]

Continue Reading

Arbeidsprogram for 2012

Arbeidsprogram 2012 Selv om vi allerede er godt inn i året kan vi allerede si noe om på hvilke områder styret ønsker at Norbrygg skal videreutvikle seg. Hjemmebryggingen opplever fremdeles god vekst i landet, noe som gjenspeiler seg i økende interesse, flere utsalgssteder for råvarer og utstyr, samt samlinger og lokalforeninger. Styret i Norbrygg har […]

Continue Reading

Årsberetning om 2011

Styret har 2011 bestått av: Eduard Möllenkamp – Formann        Andreas Hegermann Riis – Arrangementsansvarlig        Gahr Smith-Gahrsen – Informasjonsansvarlig        Yngve Ydersbond – Kasserer        Geir Ove Grønmo – Sekretær        Lars Støre Gullichsen – Styremedlem I tillegg har formann for dommerkomitéen, Beate Stene, deltatt på noen av styrets samlinger. Styret har vært samlet […]

Continue Reading

Valgkomitéets innstillinger til styrevalg

Årets valgkomité var det første i Norbrygg sin historie, og komitéen ble drevet av Lars Støre Gullichsen, Kristian Bunkholt Nauste og Lasse Lundin. Valgkomitéet mener å ha funnet mange gode kandidater til det nye styret. Noen har meldt sin interesse direkte, andre har blitt oppsøkt. I tillegg er det satt opp tre varamedlemmer. Det er […]

Continue Reading

Innkalling til generalforsamling 2012

Styret kaller inn til årets generalforsamling. I motsetning til de fleste tidligere årene vil generalforsamlingen denne gangen foregå på nett. På vegne av styret vil jeg derfor be alle medlemmer til å sette av tid på tirsdag 26. juni kl 20.00. Noe mer informasjon om selve generalforsamlingen, saksliste, mm er nå lagt ut på denne […]

Continue Reading