Oversikt og Referat, Årsmøter i alle Fylker

Fylkesårsmøtet er åpent for alle Norbrygg-medlemmer. Medlemmer i fylkeslaget har tale-, forslags- og stemmerett. Øvrige medlemmer har møte- og talerett. Se forøvrig §7 Fylkesårsmøte i Norbryggs vedtekter.

FylkeDatoLenke til mer info
AgderReferat kommerdokumenter / innkalling
Akershus25.02.2021 kl. 20.00dokumenter / innkalling
BuskerudReferatdokumenter / innkalling
Finnmark
HedmarkReferat kommerdokumenter / innkalling
HordalandReferatdokumenter / innkalling
Møre og RomsdalReferat kommerdokumenter / innkalling
Nordland25.02.2021 kl. 18.00dokumenter / innkalling
OpplandReferatdokumenter / innkalling
OsloReferatdokumenter / innkalling
RogalandReferat kommerdokumenter / innkalling
Sogn og Fjordane25.02.2021 kl. 18.00dokumenter / innkalling
Telemark25.02.2021 kl. 19.00dokumenter / innkalling
TromsReferat kommerdokumenter / innkalling
TrøndelagReferat kommerdokumenter / innkalling
VestfoldReferat kommerdokumenter / innkalling
Østfold25.02.2021 kl. 20.00dokumenter / innkalling

Agenda på fylkesårsmøtet er:

 1. Valg av møteleder og referent
 2. Godkjenning av innkalling
 3. Styrets årsmelding for 2020
 4. Regnskap for 2020
 5. Forslag til årshjul/aktivitetsplan for 2021
 6. Forslag til budsjett for 2021
 7. Innkomne saker
 8. Valg
  • styre
  • delegater til landsmøtet 18. april
  • valgkomité

Innkomne saker skal være fylkesstyret i hende senest to uker før møtet.