Revisjonsberetning 2011

Til Generalforsamlingen i Norbrygg REVISJONSBERETNING FOR 2011 Jeg har revidert årsregnskapet for Norbrygg for regnskapsåret 2011, som viser et overskudd på kr 22 644,95. Årsregnskapet består av resultatregnskap, balanse og… Les mer