Innmeldingsstatistikk 2007-2008

Det er ca 5 år siden siste gang Norbrygg la ut innmeldingsstatistikker for nye medlemmer i Norbrygg. Den gang ble 153 innmeldinger i perioden 02/09-1998 til 17/01-2003 brukt som kildemateriale, mens det nå er brukt 82 innmeldinger over en mye kortere periode, nemlig 14/11-2007 til 15/05-2008. Statistikkene er blitt beregnet på en litt annen måte og noen andre data er tatt i betraktning enn i 2003.

Les mer »
Rull til toppen