Laster Arrangementer

Hordaland: Digitalt årsmøte 2021

17. februar @ 19:00 - 22:00

 • Dette event har allerede funnet sted.

Innkalling til årsmøte i Norbrygg Hordaland

Det arrangeres årsmøte i Norbrygg Hordaland  onsdag 17. februar 2021 kl. 19:00 på Internett / Google meet
Fylkesårsmøtet er åpent for alle Norbrygg medlemmer. Medlemmer bosatt i vårt fylke har tale, forslags og stemmerett. Andre Norbrygg medlemmer har møte og talerett.
Se forøvrig §7 Fylkesårsmøte i Norbryggs vedtekter
.
.
Årsmøtedokumenter:
 1. Årsmelding for 2020
 2. Resultatrapport 2020 – 112 Hordaland
 3. Valgkomiteens innstilling
 4. Eventuellt innkomne saker (1.sak innsendt før fristens utløp)
  • Forslag om månedlige samlinger for felles bedømming av eksempeløl, og da digitalt de månedene fysisk samling ikke er mulig.
Agenda:
 1.     Valg av møteleder og referent
 2.     Godkjenning av innkalling
 3.     Styrets årsmelding for 2020
 4.     Regnskap for 2020
 5.     Styrets forslag til budsjett for 2021
 6.     Hva er gjort i 2020
 7.     Forslag til årshjul for 2021
 8.     Innkomne saker
 9.     Valg av styre
 10.     Valg av delegater til landsmøtet
 11.     Valg av valgkomite
 12.     Eventuelt
Innkomne saker skal være fylkesstyret i hende senest 2 uker før møtet, og sendes til hordaland@norbrygg.no
Innspill til valgkomiteen sendes til Lars Johan Ulveseth på lars.johan@norbrygg.no eller til  Rudolf Helge Krondorfer på rudolf.krondorfer@gmail.com
Vel møtt!

Detaljer

Dato:
17. februar
Tid
19:00 - 22:00
Rull til toppen