Innmelding mottatt

Takk for at du viser interesse i øldommerkurset til Norbrygg!

Din innmelding er mottatt. Vi vil samle inn alle innmeldinger og  snarest mulig avjgøre hvem som kan være med på kurset. Du vil få tilbakemelding uansett utfallet.

Med vennlig hilsen,

Styret i Norbrygg

Rull til toppen