Oversikt over Årsmøter i alle Fylker

Fylkesårsmøtet er åpent for alle Norbrygg-medlemmer. Medlemmer i fylkeslaget har tale-, forslags- og stemmerett. Øvrige medlemmer har møte- og talerett. Se forøvrig §7 Fylkesårsmøte i Norbryggs vedtekter.

Fylke Dato Lenke til mer info
Agder 23.02.2021 kl. 19.00 dokumenter / innkalling
Akershus 25.02.2021 kl. 20.00 dokumenter / innkalling
Buskerud 24.02.2021 kl. 19.00 dokumenter / innkalling
Finnmark    
Hedmark 18.02.2021 kl. 18.00 dokumenter / innkalling
Hordaland 17.02.2021 kl. 19.00 dokumenter / innkalling
Møre og Romsdal 18.02.2021 kl. 20.00 dokumenter / innkalling
Nordland 25.02.2021 kl. 18.00 dokumenter / innkalling
Oppland 15.02.2021 kl. 18.00 dokumenter / innkalling
Oslo 17.02.2021 kl. 18.00 dokumenter / innkalling
Rogaland 24.02.2021 kl. 19.00 dokumenter / innkalling
Sogn og Fjordane 25.02.2021 kl. 18.00 dokumenter / innkalling
Telemark 25.02.2021 kl. 19.00 dokumenter / innkalling
Troms 24.02.2021 kl. 18.00 dokumenter / innkalling
Trøndelag 22.02.2021 kl. 19.00 dokumenter / innkalling
Vestfold 17.02.2021 kl. 19.00 dokumenter / innkalling
Østfold 25.02.2021 kl. 20.00 dokumenter / innkalling

Agenda på fylkesårsmøtet er:

 1. Valg av møteleder og referent
 2. Godkjenning av innkalling
 3. Styrets årsmelding for 2020
 4. Regnskap for 2020
 5. Forslag til årshjul/aktivitetsplan for 2021
 6. Forslag til budsjett for 2021
 7. Innkomne saker
 8. Valg
  • styre
  • delegater til landsmøtet 18. april
  • valgkomité

Innkomne saker skal være fylkesstyret i hende senest to uker før møtet.

Rull til toppen