Dommerkomiteen

Hovedansvaret til dommerkomiteen er å utdanne nye dommere og holde Norbrygg sine typedefinisjoner oppdatert. Andre oppgaver består blant annet av å administrere utsending av usmak-smaking, delegere dommere til smakinger i avier o.l., holde kontaktene med dommere i utlandet og bedømme øl som medlemmer har sendt inn til vurdering.

Dommerkomiteen kan nås på epost på domkom@norbrygg.no.

Dommerkomiteens medlemmer:

Per Øyvind Arnesen (leder)
Andreas Habel
Andreas Högfeldt
Fredrik Fløgstad
Gustav Foseid
Lars-Erik Owe
Tania Hildebrand-Habel
Thomas Svennungsen
Tor Vidar Øya