Dommerportalen

Her finner du relevant informasjon for sertifiserte øldommere i Norbrygg.

Viktige lenker: Typedefinisjoner | Last ned dommerskjemaet | Registrering av dommerpoeng

Er du interessert i å bli øldommer? Les mer hvordan du kan bli øldommer her!


Innhold


Dommerpoeng

Norbrygg ønsker å ha aktive øldommere, derfor har vi et «rangeringssystem» der dommerne får poeng etter hvert som de er aktive. Man får poeng på følgende måte:

 • 1 poeng for én dømt flight i en Norbryggkonkurranse.
 • 1 poeng for dømming på en eksternt arrangert konkurranse der Norbryggs dommerskjema brukes. Konkurransen må være forhåndsgodkjent; godkjenningen kan fåes etter søknad til dommerkomitéen.
 • 0,5 poeng for deltagelse på Norbryggs temakvelder for dommere
 • 0,5 poeng for deltakelse i revisjonen av en typedefinisjon
 • 0,1 poeng per utfylte dommerskjema som er gitt som tilbakemelding til andre hjemmebryggere, samt månedens øl.
 • For at en flight i en konkurranse skal gi poeng må den ha minst 6 øl.
 • Maksimalt antall poeng per dag som kan oppnåes per dommer er 2.

Meningen er å styrke Norbryggs dommerpanel som dommere, derfor er ikke dugnadsarbeid i forbindelse med andre arrangementer tatt med.

Innrapportering av poeng

Innrapporteringen av dommerpoeng består av to deler:

 1. Dommerpoengene registreresregistreringssiden for innrapportering av poeng. Det er dommernes ansvar å rapportere inn poengene selv, med mindre annet er avtalt på forhånd.
 2. a) Utenfor konkurranser: Dommeren sender bilder av dommerskjemaene til dommerskjema@norbrygg.no
  b) Ved konkurranser sender flightens fasilitator bilder av flightskjemaene til dommerskjema@norbrygg.no

Listen over aktive dommere er publisert på https://norbrygg.no/dommerpoeng.

Ta kontakt med dommerskjema@norbrygg.no hvis vi mangler poeng eller hvis du ikke vil stå i listen.

Aktiv/inaktiv

På hvert nivå vil en dommer kunne ha status som enten aktiv eller inaktiv. Inaktivitet inntreffer dersom vedkommende ikke har dømt i løpet av det siste året (temakvelder e.l. gjelder ikke), og varer så til neste dømming finner sted. Ved inaktivitet mister man godene sine, men poengene/dommernivået blir stående. Idet man blir aktiv igjen kan man benytte seg av godene igjen.

Dommerrangering

Tittel Poengkrav Goder
Lærling Har tatt dommerkurs, men ikke stått på eksamen ennå Ingen
Sertifisert Har stått eksamen
 • Tilgang på temakvelder
 • Dommerkort
Kvalifisert 3 poeng 6 dommerglass
Senior 10 poeng
 • Årlig gratis inngang på Norsk Ølfestival (PF), Bjorleik og Juleølkonkurransen
 • Stipend for ett forsøk på Cicerones Certified Beer Server-eksamen (nettbasert eksamen), $ 69
 • Bronsepins
Mester 20 poeng
 • Stipend for ett forsøk og reise på Cicerones Certified Cicerone-eksamen, oppad begrenset til NOK 10000
 • Sølvpins
Stormester 50 poeng Gullpins
Erkedommer 100 poeng Pavehatt?

Poeng og goder er kumulative, og følger fra ett nivå til det neste. En seniordommer vil med andre ord trenge 10 ytterligere poeng for å bli mester, og han/hun vil få mestergodene i tillegg til de eksisterende godene vedkommende har som senior.

Dommerkomitéen forbeholder seg retten til å endre detaljene i rangeringssystemet dersom dette viser seg å være økonomisk uforsvarlig eller på andre måter ugunstig for Norbrygg. Forslag til endring av goder kan rettes fra medlemmer til dommerkomitéen.

Bruk av goder som inngang på Norsk Ølfestival (PF), Bjorleik og Juleølkonkurransen koordineres ved at dommerkomitéen sender ut påmeldingsliste på forhånd da arrangørene må vite hvor mange påmeldte de har.

Ved bruk av goder sin Cicerone-sertifiseringer, etc. må man melde fra til domkom@norbrygg.no før man bestiller.


Månedens øl

Bli kjent med øltypene! Hver måned har du mulighet til å dømme ett eller flere eksempeløl for Norbryggs typedefinisjoner. Dommere som sender inn dommerskjemaet fra månedens øl får 0,1 dommerpoeng per innsendt skjema.

Februar 2024
9E Imperial stout
Nøgne ø imperial stout
https://www.vinmonopolet.no/p/1053802

Mars 2024
5D Altbier
Trollbryggeriet Slogen Altbier
https://www.vinmonopolet.no/p/15471002

April 2024
4C Engelsk strong bitter/ Pale ale 9B Lys sterk belgisk ale
Fullers ESB Westmalle Trappist Tripel
https://www.vinmonopolet.no/Land/Belgia/Westmalle-Trappist-Tripel/p/2021702

Mai 2024
10D Saison
Saison Dupont
https://www.vinmonopolet.no/p/3036101

Juni 2024
6B Amerikansk IPA
Amundsen Ink & Dagger Modern day IPA
https://www.vinmonopolet.no/p/10488102

Juli 2024
1D Tysk pilsner
Bitburger Premium Pils
https://www.vinmonopolet.no/p/4370602


Revisjon av typedefinisjoner

Øltyper utvikler seg over tid, og noen av Norbryggs typedefinisjoner er dessverre mangelfulle. For å ha oppdaterte typedefinisjoner må disse revideres.

Revider en øltype

Har du lyst til å revidere en øltypedefinisjon? Velg en øltype fra listen over øltyper som må revideres, kjøp noen eksempeløl, samle et par øldommere og gi beskjed til domkom@norbrygg.no. Kostnadene for eksempelølene refunderes av Norbrygg. Dommerkomitéen har utarbeidet et revisjonsopplegg for typedefinisjoner som du finner her. Øldommere som deltar i typerevisjonen får 0,5 poeng per revidert øltype.


Smakesamlinger/Usmakesamlinger

Smakesamlinger

Med støtte fra Norbrygg har vi mulighet til å organisere smakskvelder for dommere. Vi oppfordrer alle til å ta i bruk denne fantastiske muligheten til å bli bedre kjent med en øltype, få utvikle smakssansene og holde dere aktive. Dette gjelder kun for Norbryggs øldommere, da Norbrygg gir økonomisk støtte til at dommerne får trent litt – Norbrygg dekker opptil 200,- pr dommer for å dekke øl, glass og annet tilbehør ved at de som arrangerer sender det vanlige utleggsskjemaet og scanner eller sender tilbake dommerskjemaene, slik at de kan legges inn i en database. Ta kontakt med dommerne i din by og kjør igang. Trenger dere hjelp må dere ikke nøle med å ta kontakt.

Har du en venn som er nysgjerrig eller kunne tenke seg å bli øldommer må dere gjerne ta de med, men da må de dekke sin del av kostnadene selv.

Gjennomføringen av en smakskveld:

 • Velg en type øl
 • Kjøp 5 forskjellige merker
 • Lag en liten presentasjon med historie/informasjon om klassen, og gå igjennom presentasjonen før smakingen starter
 • Ølene dømmes som i en konkurranse med dommerskjema og blindsmaking
 • Referat skrives og sendes inn med utleggskjema sammen med utfylte dommerskjema. Send informasjon på dato og sted for smakskveldene til domkom@norbrygg.no.

Utstyr:

 • Dommerskjema
 • Penn
 • Korrektur
 • Kapteinkjeks
 • Egne glass eller plastglass som brukes i konkurranse
 • 5 forskjellige øl av klassen
 • Eventuelle hjemmebrygg

Eksempelmateriell:

Send gjerne inn mer som dere har laget!

Usmakesamlinger

Acetaldehyd? Diacetyl? DMS? Fenoler? Banan? Papp?

Dette er noen av usmakene som fra tid til annen kan forekomme i øl, både fra de store bryggeriene, mikrobryggerier og hjemmebrygg. For å kunne lage et feilfritt øl og dermed bli en bedre brygger er det en stor fordel å kunne kjenne igjen disse smakene, samt hva som er de vanligste årsakene til at de forekommer.
Norbrygg har standard smakesett som kan brukes for å lære seg om usmaker i øl.

Følgende regler gjelder:
Vi sender ut gratis smakesett til medlemmer og lag som ønsker å arrangere usmakskurs. For å få tilsendt et sett må man derfor først samle deltakere til kurset. Et sett går til 10 personer, og vi krever at minst 7 av deltakerne er Norbrygg-medlemmer.

Enkeltmedlemmer som skal arrangere usmakskurs må ta kontakt med sitt fylkeslag; kontaktinfo til fylkeslagene finnes her: Norbryggs fylkeslag. Fylkeslagene må bestille smakesettene via dette skjemaet.

Etter gjennomført kurs må man fylle ut en kort rapport og sende til medlem@norbrygg.no.

NB: Alle øvrige utgifter knyttet til usmakskurset dekkes i utgangspunktet av arrangør selv. Norbrygg sentralt spanderer kun selve smakesettet. Hvis arrangementet skjer i regi av fylkeslag eller lokalt bryggelaug må du snakke med din lokale tillitsvalgte om hvem som dekker utgiftene.

Ressurser til bruk av smakesettet finner du her:

Vi har også litt mer utfyllende materiell om usmaker (kompendium), som er verdt en gjennomlesning.


Nyttig materiell

Andres typedefinisjoner


Dommerkurs

Norbrygg har utviklet et kurstilbud for deg som ønsker å bli øldommer. Kurset anbefales også som oppfriskning for deg som allerede er øldommer, og for hjemmebryggere som ønsker å lære mer om hvordan øl skal bedømmes.

Tilbudet er todelt:

 1. Nettbasert teorikurs som kjøres i GoSkills – med avsluttende todelt eksamen i Questbase
 2. Fysisk smakesamling over en helg.

Deltakerne må ha bestått den todelte teorieksamen for å delta på smakehelgen. Spørsmålene på eksamen omfatter pensum fra det nettbaserte teorikurset pluss spørsmål fra typedefinisjonene.

Det er ditt lokale fylkeslag som har ansvaret for å gjennomføre den fysiske smakesamlingen.

Ta kontakt med de lokalt tillitsvalgte for nærmere informasjon om tider og steder.

For å starte på kurset klikker du du HER. Finn frem til medlemsnummer før påmelding. Du skal ved påmelding også oppgi hvilket fylkeslag du er tilknyttet. Det vil være mulig å delta på fysisk smakesamling i et annet sted enn i ditt eget fylke. Dette avtales mellom deltaker og arrangør (det lokale fylkeslaget).

For å ta de to eksamener klikker du på lenkene under. Du må ha bestått begge for å bli øldommer.
Typedefinisjonsteori | Øldommereksamen


Lesestoff

 • Ølsmaking: finn dine favorittøl (Gustav Foseid, 2015)
  En introduksjonsbok om ølsmaking, mest beregnet på de som er interesserte i øl og vil lære mer om ølsmaking. Boken har også en del omtale av ulike øltyper. Anders Christensen (Norbrygg), Sigrid Strætkvern (Ringnes) og Per Øyvind Arnesen (Norbrygg) har lest fagkorrektur.ISBN 9788248916529. Finnes bl.a på ark.no og i diverse bokhandler.
 • Tasting Beer: An Insider’s Guide to the World’s Greatest Drink (Randy Mosher, 2009)
  En bra bok om usmaker og smakskomponenter i øl, men har også en litt om øltyper og historikk som fyllstoff.ISBN: 978-1603420891. Kan kjøpes på Amazon og i flere bryggebytikker.
 • Evaluating Beer (Brewers Publications, 1993)
  Det er vanskelig å finne hele bøker dedikert til hvordan man smaker og evaluerer øl, men heldigvis litt enklere å finne artikler. Evaluating Beer er en crossover; en samling av artikler. Mens andre bøker tar for seg kjennetegn ved ulike øltyper, historie og ulik trivia, er denne boken rett på sak – sensorisk evaluering av øl.Artiklene er publisert fra 1986 til 1992, og er i pennen av kjente ølpersonligheter som Charlie Papazian, Greg Nonnan, Morten Meilgaard og en rekke andre. Ting som datidens ideer om smaksløkenes plassering på tungen må man bare anse som anekdoter, men resten er fortsatt veldig relevant.Alt fra smaksbedømming fra et statistisk synspunkt og triangeltester i forbrukerundersøkelser til Meilgaards første introduksjon av smakshjulet, en rekke tabeller med årsaker til ulike aromaer og smaker i øl, diskusjon av kategoriseringsskjema og tilbakemeldinger til bryggere og hvordan man kan kommunisere hva noe smaker er med, lett ispedd røverhistorier fra American Home Brewers Association og amerikanske mastodontbryggerier.Stoffet er nok ikke alltid veldig lett tilgjengelig, men er man lettere øl-analytisk anlagt eller har en latent interesse for forskningsmetode iblandet øl er boken å anbefale.Finnes på Amazon. ISBN 0-937381-37-3. (Bokomtale: Per Øyvind Arnesen)
Skroll til toppen