Dommerportalen

Her finner du relevant informasjon for de sertifiserte øldommerne i Norbrygg. Hvis du ikke er øldommer men ønsker å bli det bør du følge med på forsiden på norbrygg.no, der annonseres dommerkursene hver høst og vinter.

Årshjul med aktivetetsforslag finner du her.

Revisjonsopplegg for typedefinisjoner finner du her.

Månedens øl

Listen over månedens øl blir publisert på https://norbrygg.no/manedens-ol/.

Dommerpoeng

Norbrygg ønsker å ha aktive øldommere, derfor har vi et «rangeringssystem» der dommerne får poeng etter hvert som de er aktive. Man får poeng på følgende måte:

 • 1 poeng for én dømt flight i en Norbryggkonkurranse.
 • 1 poeng for dømming på en eksternt arrangert konkurranse der Norbryggs dommerskjema brukes, kan fåes etter søknad til dommerkomitéen.
 • 0,5 poeng for deltagelse på Norbryggs temakvelder for dommere
 • 1 poeng for 10 utfylte dommerskjema som er gitt som tilbakemelding til andre hjemmebryggere, samt månedens øl. Scannes og sendes til domkom@norbrygg.no.
 • For at en flight i en konkurranse skal gi poeng må den ha minst 6 øl.
 • Maksimalt antall poeng pr dag som kan oppnåes pr dommer er 2. Vi oppfordrer til å ta en god pause mellom flightene for å sikre kvaliteten på utfyllingen av dommerskjemaet.

Meningen er å styrke Norbryggs dommerpanel som dommere, derfor er ikke dugnadsarbeid i forbindelse med andre arrangementer tatt med.

Listen er publisert på https://norbrygg.no/dommerpoeng.

Ta kontakt med domkom@norbrygg.no hvis vi mangler poeng eller hvis du ikke vil stå i listene.

Poengene blir så oversatt til følgende rangeringsnivå:

Tittel Poengkrav Goder
Lærling Har tatt dommerkurs, men ikke stått på eksamen ennå. Ingen
Sertifisert Har stått på eksamen Tilgang på temakvelder, dommerkort, diplom
Kvalifisert 3 poeng 6 dommerglass
Senior 10 poeng Årlig gratis inngang på PF, Bjorleik og juleølkonkurransen. Stipend for ett forsøk på Cicerones Certified Beer Server-eksamen (nettbasert eksamen), $69. Bronsepins.
Mester 20 poeng Årlig gratis inngang på hjemmebryggerehelgen. Stipend for ett forsøk og reise på Cicerones Certified Cicerone-eksamen, oppad begrenset til NOK6000. Sølvpins.
Stormester 50 poeng Gullpins.
Erkedommer 100 poeng Pavehatt?

Poeng og goder er kumulative, og følger fra ett nivå til det neste. En seniordommer vil med andre ord trenge 10 ytterligere poeng for å bli mester, og han/hun vil få mestergodene i tillegg til de eksisterende godene vedkommende har som senior.

Dommerkomiteen forbeholder seg retten til å endre detaljene i rangeringssystemet dersom dette viser seg å være økonomisk uforsvarlig eller på andre måter ugunstig for Norbrygg. Forslag til endring av goder kan rettes fra medlemmer til dommerkomiteens sekretær.

Bruk av goder som inngang på PF, Bjorleik Juleølkonkurransen og hjemmebryggerhelgen koordineres ved at dommerkomitéen sender ut påmeldingsliste på forhånd da arrangørene må vite hvor mange påmeldte de har.

Ved bruk av goder sin Cicerone-sertifiseringer, etc må man melde fra til domkom@norbrygg.no før man bestiller.

Aktiv/inaktiv

På hvert nivå vil en dommer kunne ha status som enten aktiv eller inaktiv. Inaktivitet inntreffer dersom vedkommende ikke har dømt en konkurranse (intern eller ekstern) i løpet av et kalenderår (temakvelder el.l. gjelder ikke), og varer så til neste dømming finner sted. Ved inaktivitet mister man godene sine, men poengene/dommernivået blir stående. Idet man blir aktiv igjen kan man benytte seg av godene igjen.

Aktivitet vises ved et årsoblat som sendes ut ved hver nyttår. Dette klistres på det utsendte dommerkortet.

Innrapportering av poeng

Vi har laget en registreringsside for innrapportering av poeng. Det er dommernes ansvar å rapportere inn poengene selv, med mindre annet er avtalt på forhånd.

Oppstart av poeng

For å ikke starte helt på bar bakke har vi konvertert poeng fra og med 2014 til nå i de konkurransene og arrangementene vi har oversikt over. Denne poenglisten kan sees på http://norbrygg.no/dommer. Vi har dog ikke full oversikt over alle poeng, finaler, etc, slik at vi ønsker at dere sjekker poengsum og sier ifra til oss hvis det er poeng vi ikke har fått med oss.

Ved innføring av systemet åpner vi for at eksisterende dommere kan søke dommerkomiteen om å oppnå høyere nivå på bakgrunn av tidligere dommerarbeid. Tidligere innsats må da dokumenteres.

Dommerbrev

Dommerglass

Hver dommer får smake glass som kan brukes på dømming i konkurranser, dette er både for å ha bedre glass enn plastglassene som har vært brukt hittil, og for å spare miljøet for plastavfall.

Smakesamlinger

Med støtte fra Norbrygg har vi nå mulighet til å organisere smakskvelder for dommere. Vi oppfordrer alle til å ta i bruk denne fantastiske muligheten til å få utvikle smakssansene og å holde dere aktive. Dette gjelder kun for Norbryggs øldommere, da Norbrygg gir økonomisk støtte til at dommerne får trent litt – Norbrygg dekker opptil 200,- pr dommer for å dekke øl, glass og annet tilbehør ved at de som arrangerer sender det vanlige utleggsskjemaet og scanner eller sender tilbake Dommerskjemaene, slik at de kan legges inn i en database. Ta kontakt med dommerne i din by og kjør igang. Trenger dere hjelp må dere ikke nøle med å ta kontakt.

Har du en venn som er nysgjerrig eller kunne tenke seg å bli øldommer må dere gjerne ta de med, men da må de dekke sin del av kostnadene selv.

Det vil informeres på forumet og sosiale medier om datoene slik at medlemmene til Norbrygg kan sende eller levere hjemmebrygg (alle klasser) som de ønsker å få en tilbakemelding på.

Gjennomføringen av en smakskveld

Velg en type øl, kjøp 5 forskjellige merker og lag en liten presentasjon med historie/informasjon om klassen, gå igjennom før smakingen starter.

Ølene dømmes som i en konkurranse med dommerskjema og blindsmaking. Referat skrives og sendes inn med utleggskjema sammen med utfylte dommerskjema. Send informasjon på dato og sted for smakskveldene til domkom@norbrygg.no det blir lagt ut på sosiale medier og forumet, slik at Norbryggs hjemmebryggere får informasjon når og hvor dem skal sende/levere sine hjemmebrygg.

Utstyr:

 • Dommerskjema
 • Penn
 • Korrektur
 • Kapteinkjeks
 • Egne glass eller plastglass som brukes i konkurranse
 • 5 forskjellige øl av klassen
 • Eventuelle hjemmebrygg

Eksempelmateriell

Send gjerne inn mer som dere har laget!

Usmakesamlinger

Se siden på http://norbrygg.no/bedomming-av-ol/usmak-smaking/ for mer informasjon.

Annet materiell

Andres typedefinisjoner

Lesestoff

Ølsmaking: finn dine favorittøl (Gustav Foseid, 2015)

En introduksjonsbok om ølsmaking, mest beregnet på de som er interesserte i øl og vil lære mer om ølsmaking. Boken har også en del omtale av ulike øltyper. Anders Christensen (Norbrygg), Sigrid Strætkvern (Ringnes) og Per Øyvind Arnesen (Norbrygg) har lest fagkorrektur.

ISBN 9788248916529. Finnes bl.a på ark.no og i diverse bokhandler.

Tasting Beer: An Insider’s Guide to the World’s Greatest Drink (Randy Mosher, 2009)

En bra bok om usmaker og smakskomponenter i øl, men har også en litt om øltyper og historikk som fyllstoff.

ISBN: 978-1603420891. Kan kjøpes på Amazon og i flere bryggebytikker.

Evaluating Beer (Brewers Publications, 1993)

Det er vanskelig å finne hele bøker dedikert til hvordan man smaker og evaluerer øl, men heldigvis litt enklere å finne artikler. Evaluating Beer er en crossover; en samling av artikler. Mens andre bøker tar for seg kjennetegn ved ulike øltyper, historie og ulik trivia, er denne boken rett på sak – sensorisk evaluering av øl.

Artiklene er publisert fra 1986 til 1992, og er i pennen av kjente ølpersonligheter som  Charlie Papazian, Greg Nonnan, Morten Meilgaard og en rekke andre. Ting som datidens ideer om smaksløkenes plassering på tungen må man bare anse som anekdoter, men resten er fortsatt veldig relevant.

Alt fra smaksbedømming fra et statistisk synspunkt og triangeltester i forbrukerundersøkelser til Meilgaards første introduksjon av smakshjulet, en rekke tabeller med årsaker til ulike aromaer og smaker i øl, diskusjon av kategoriseringsskjema og tilbakemeldinger til bryggere og hvordan man kan kommunisere hva noe smaker er med, lett ispedd røverhistorier fra American Home Brewers Association og amerikanske mastodontbryggerier.

Stoffet er nok ikke alltid veldig lett tilgjengelig, men er man lettere øl-analytisk anlagt eller har en latent interesse for forskningsmetode iblandet øl er boken å anbefale.

Finnes på Amazon. ISBN 0-937381-37-3. (Bokomtale: Per Øyvind Arnesen)

Rull til toppen