Sende faktura til Norbrygg

Organisasjonsnummer

Hele Norbrygg, inkludert alle fylkeslagene, deler organisasjonsnummer og fakturaadresse. Norbrygg er ikke registrert i merverdiavgiftsmantallet.

Organisasjonsnummer: 885 894 402

Fakturaformat

Vi foretrekker EHF-faktura. Dersom dette ikke er mulig, skal faktura sendes på e-post til faktura@norbrygg.no.

Adresseinformasjon

Fakturaer til Norbrygg skal merkes med avdelings- eller prosjektnummer og sendes elektronisk. Fakturaer som mangler referanse kan bli avvist.

E-postadresse for fakturaer: faktura@norbrygg.no

Postadresse for faktura:
Norbrygg – norsk hjemmebryggerforening
c/o Soot Regnskap AS
Lysneveien 13A
1400 Ski

Informasjon for tillitsvalgte og frivillige

Faktura skal alltid sendes til Norbrygg sin fakturaadresse, ikke til fylkesstyrene eller enkeltperson. Er du i tvil om riktig prosjekt- eller avdelingsnummer, så skal fylkesstyrene og prosjektledere ha dette tilgjengelig. Du kan også kontakte faktura@norbrygg.no for hjelp.

Skal du sende refusjonsskjema eller reiseregning, finner du informasjon om dette på https://norbrygg.no/utgiftsrefusjon/.

Denne informasjonen finnes også som et informasjonsskriv som kan sendes til leverandører eller skrives ut:
Fakturainformasjon Norbrygg

Skroll til toppen