Dommerkurs i Oslo 2020

Har du lyst til å bli Norbrygg-sertifisert øldommer? Nå har du sjansen! For å bli dommer må du være interessert i øl og smak, og ikke nødvendigvis være en dyktig hjemmebrygger. Dommerkurset i Oslo går den 24. og 25. oktober i Norbryggs lokaler i Drammensveien 43. Det vil bli annonsert flere dommerkurs andre steder i landet på norbrygg.no i perioden som kommer.

Denne siden inneholder en rekke regler du må forholde deg til grunnet logistikk, så les hele nøye.

Dommerkursene er delt i to deler; første del er et selvstudie med nettbasert eksamen. Pensum er Norbryggs typedefinisjoner, og deltagerne får så mange forsøk de vil på å bestå eksamen. 20 av 25 spørsmål må være riktige.

Eksamen del 1 må være bestått før 2020-10-13 23:59 før du får bli med på dommerkurs del 2, og kontigent må være betalt.

Tilbakemelding på om du får delta på kurset kommer senest 2020-10-14 22:00. Det er stor sannsynlighet for at du får svar før dette. Det vil da kommer mer informasjon om logistikk, hva du må ta med deg, etc.

Det er plass til maksimalt 15 deltagere. Deltagere vil bli prioritert ut fra påmeldingstidspunkt.

Del to er de praktiske dommerkursene som går over en helg, og etterfølges av en nettbasert flervalgsseksamen og praktisk bedømming av øl. Kurset er lørdag 10-17 og søndag 10-16. Oppmøte begge dagene er obligatorisk.

Norbrygg dekker reise og opphold for deltagere som har lang reiseveg. Vi dekker da opptil 2000,- ved bestått eksamen, for å få dette må du levere inn Norbryggs utleggsskjema.

Kurset arrangeres med hensyn til de enhver tids gjeldende smitteregler, det kan dermed hende at vi må utsette eller endre på antallet deltagere. Dersom dette skjer vil vi varsle så raskt det er mulig.

Påmelding til dommerkursene gjøres på denne siden.

I tillegg må du ta dommerkursets del 1:

Dommerkurs del 1

Pensum: http://norbrygg.no/bedomming-av-ol/definisjon-av-oltyper/

Eksamen del 1: https://my.questbase.com/take.aspx?pin=7424-4559-9152 med passordet «dommer». Husk å skrive inn både navnet ditt, epostadressen og medlemsnummeret ditt helt riktig i skjemaet.

Skroll til toppen