Dommerkurset i Ålesund er i gang

16 ivrige kursdeltakere og mange snodige smaker hos Ålesund Jeger- og Sportsfiskerforening. Bent Ulleland skjenker usmaker på kjøkkenet som en gal, mens Per Øyvind Arnesen foreleser.

Skroll til toppen