Innkalling til ekstaordinært årsmøte 31. oktober

Mandag 31. oktober kl 20 avholder Norbrygg ekstraordinært årsmøte. Det ekstraordinære årsmøtet vil avholdes på nett. Lenke vil bli publisert på hjemmesiden uken før. Informasjon om gjennomføring finnes her.

Saker som skal behandles på årsmøtet er:

  1. Konstituering av møtet
  2. Valg av ordstyrer
  3. Forslag til reviderte vedtekter
  4. Antall delegater som stiller på landsmøtet 2017

Forslaget til vedtekter slik de foreligger etter behandling av gruppen som ble nedsatt på årsmøtet 2016 ligger her: vedtektsendringsforslag-vedtekter-2016

Antallet delegater til landsmøtet skal være 1 delegat for hvert fylke. I tillegg velges det ut ytterligere 19 delegater, fordelt på medlemstall per 31.12.2016.

Skroll til toppen