Ekstraordinær generalforsamling

Styret i Norbrygg kaller herved inn til ekstraordinær generalforsamling 19. mars 2013 kl. 20.00. Målet med generalforsamlinga er å vedta nye vedtekter for organisasjonen, som det tidligere er informert om på forumet.

Møtet vil bli avholdt elektronisk, Bruk følgende link for å delta:

http://www.pvv.org/~gustavf/2013/norbrygg.html

Saksliste:

  1. Godkjenning av innkalling og saksliste
  2. Konstituering av møtet.
  3. Nye vedtekter.
  4. Valg av valgkomite

Styrets forslag til nye vedtekter kan leses her: https://docs.google.com/document/d/1wEJ7HXEa1L7o_5ryK10kBNMko32kPoTb7KmcXMvBu4g/pub

Nye vedtekter må vedtas etter reglene i de gamle vedtektene, som krever 2/3 flertall.

Ettersom de nye vedtektene krever at det velges valgkomite, mener styret det er naturlig at det velges valgkomite, dersom vedtektene blir vedtatt. Som valgkomite foreslår styret:

 

  • Kristian Bunkholdt Nauste
  • Carl Stiegler
  • Svein Erik Moholt
Skroll til toppen