Laster Arrangementer

Årsmøte i Norbrygg Møre og Romsdal

Det innkalles til ekstraordinært og forsinket årsmøte i Norbrygg Møre og Romsdal.

For å bli med i videomøtet, klikk på denne linken: https://meet.google.com/xkq-bdkd-mms

Du kan også bli med via telefon ved å ringe +47 23 88 33 65 og angi følgende PIN-kode: 972 219 785# Klikk på denne linken for å se flere telefonnumre: https://tel.meet/xkq-bdkd-mms?hs=5

 

Sakliste Fylkesårsmøte Norbrygg Møre&Romsdal

Onsdag 19. april kl 20.00 – Google Meet

Sakliste:
• Val av møteleder og referent
• Godkjenning av innkalling
• Styrets årsmelding for 2022
• Regnskap for 2022
• Styrets forslag til budsjett for 2023
• Innkomne saker
• Val av styre
• Val av utsendingar til landsmøtet
• Avslutning

Val av møteleder og referent
• Styrets forslag
o Møteleder: Sigurd Johan Saure
o Referent:

Godkjenning av innkalling
• Leiar beklagar at årsmøtet vert arrangert alt for seint i år – men dette skuldast medisinske årsaker. Styrets forslag er at innkallinga vert godkjent.

Styrets årsmelding for 2022.

Det har i perioden sidan sist årsmøte vore gjennomført eit elektronisk styremøte, samt løpande diskusjonar mellom leiar og styremedlemmane.

Møre og Romsdal har 4 lokale heimebryggerlaug som gjennomfører aktiviteter i sine egne nedslagsfelt. Aktivitetsnivået ber preg av å vere post-Covid, og dei fleste slit med lavere oppslutning om sine hjemmebryggerarrangementer enn tidligere. Norbrygg har assistert med øldommere til fleire arrangement i løpet av kalenderåret, bl.a. Fylkesmesterskapet i Molde i påska i regi av Romsdal Heimebryggerlaug, samt høstslipp i Langevåg i samarbeid mellom Sunnnmøre Hjemmebryggerlaug og Sula Rotary.

Medlemstalet har i løpet av 2022 gått noko tilbake, frå 243 pr 1/1 til 218 pr 31/12.

Nordmøre Heimebryggerlaug / Norbrygg hadde planer om å gjennomføre et bryggeribesøk / ølsmaking hos Crave Cave Brewery på Averøya på forsommeren, men på grunn av sviktende påmelding ble dette avlyst.

Norbrygg MR samarbeidet også med Sunnmøre Hjemmebryggerlaug i et forsøk på å til en hjemmebryggerkveld under Ålesund Ølfestival i august, men på grunn av at ølfestivalen hadde byttet styre så sent, så ble det umulig å få gitt beskjed til hjemmebryggerne i tide. Vi fikk løfter fra ÅØF om at vi skulle bli varslet tidligere neste år.

• Styrets forslag: Årsmeldingen godkjennes.

Regnskap 2022

Fylkeslaget hadde kr 15.795,- i totalt budsjett for 2022 basert på medlemstal.

Kontoen har ikke vert belastet for noen utgifter i 2022.

• Styrets forslag: Regnskapet for 2022 godkjennes

Forslag til budsjett / aktivitetsplan for 2023

Basert på medlemstalet pr 31/12 2022, har vi eit aktivitetsbudsjett på kr 14.170,- for 2023

Styret vil i 2023 satse på å være til stede på flere hjemmebryggerarrangementer rundt om i fylket for å vise oss fram og forsøke å rekruttere nye og gamle medlemmer.
Budsjett for denne aktiviteten (rollup / ølbrikker e.l): 5000,-

Andre forslag?

• Styrets forslag: budsjett / aktivitetsplan for 2023 godkjennes av årsmøtet

Inkomne saker

• Styret har ikke mottatt noen innsendte saker fra medlemmene.

Valg

Styrets forslat til styre for 2023

Leiar: Sigurd Johan Saure 1 år

Styremedlemmer: Dan Marrott Pedersen 2 år
Thor Bjørkedal Humberset 2 år
Ikke på valg: Tom Erik Brattli 1 år – valgt 2022

Utsendingar til landsmøte 2023
Sigurd Johan Saure
Geir Skansen Kleppe (dommarkontakt Norbrygg MR)

Årsmøtet er slutt

Ordet fritt

Skroll til toppen