Laster Arrangementer

Fylkesledersamling

Fylkesledersamling gjennomføres som fysisk møte i løpet av høsten.
Samlingen gjennomføres i henhold til gjeldende Korona-regler på tidspunktet samlingen gjennomføres. Slik det ser ut i dag blir samlingen gjennomført på et konferansehotell i Oslo mens middagen på kvelden blir gjennomført i Drammensveien 43. Det er ingen møteplikt for fylkesstyreledere, dersom de har reservasjoner mot å møte på et slikt arrangement. Vara eller andre fra fylkesstyret kan i dette tilfelle velges som representant for fylket.

På tross av Koronasituasjonen er det viktig at Norbrygg fremstår som en aktiv forening med gode tilbud til våre medlemmer, og styret mener at en fysisk samling basert på strenge smittetiltak er viktig og forsvarlig for å få dette til på en god måte. Frode sender ut melding til fylkesledere ift. tidspunkt og hvilke forholdsregler som må tas i forhold til offentlig transport osv

Skroll til toppen