Laster Arrangementer

Hordaland: Årsmøte 2020

Norbrygg Hordaland avholder årsmøte 7 februar 2020 hos 7 Fjell bryggeri.

OPPDATERT 30. januar 2020: Billetter/påmelding gjøres her: https://norbrygg.hoopla.no/sales/2340954522

 

Omvisning ala 7 Fjell – «7fjellsturen» fra 18:00 til ca 19.45

Årsmøte fra 20:00 til 21:30

Fylkesårsmøtet er åpent for alle Norbrygg medlemmer. Medlemmer bosatt i gjeldende fylke har tale, forslags og stemmerett. Andre Norbrygg medlemmer har møte og talerett.
Se forøvrig §7 Fylkesårsmøte i Norbryggs vedtekter

Agenda på fylkesårsmøtet er:
1.     Valg av møteleder og referent
2.     Godkjenning av innkalling
3.     Styrets årsmelding for 2019
4.     Regnskap for 2019
5.     Styrets forslag til budsjett for 2020
6.     Hva er gjort i 2019
7.     Innkomne saker
8.     Valg av styre
9.     Valg av delegater til landsmøtet
10.  Valg av valgkomite

Innkomne saker skal være fylkesstyret i hende senest 2 uker før møtet.

Vennligst send saker til hordaland@norbrygg.no

Alle medlemmer kan foreslå personer til styret ved å henvende seg til Valgkomiteen: Tarjei.skeie@gmail.com

Velkommen !

Pris for 7fjellsturen inkludert velkomstøl, omvisning og deretter smaking av 6 øltyper: Kr 100,-

Pris for årsmøte uten omvisning / øl etc.  Gratis. Oppmøte klokken til kl 20:00 i «Taproom»

Adresse Fjellsdalen 5, 5155 Bønes

Tid 18:00 til 21:30  20:00 til 21:30 dersom omvisning / øl ikke er ønskelig.

Buss nr 15 går fra sentrum
Buss nr 25 går fra Haukeland.
Sjekk www.skyss.no for rutetider.

Skroll til toppen