Laster Arrangementer

Rogaland: Fylkesårsmøte

Det arrangeres Årsmøte i Norbrygg Rogaland 14.02.2020 kl. 18:00 på Hindal gård

Fylkesårsmøtet er åpent for alle Norbrygg medlemmer. Medlemmer i Norbrygg Rogaland har tale, forslags og stemmerett. Øvrige medlemmer har møte og talerett.
Se forøvrig §7 Fylkesårsmøte i Norbryggs vedtekter

Agenda på fylkesårsmøtet er:
1.Valg av møteleder og referent og 2 til signering av protokoll
2.Godkjenning av innkalling
3.Styrets årsmelding for 2019
4.Regnskap for 2019
5.Hva er gjort i 2019
6.Forslag til årshjul for 2020
7.Styrets forslag til budsjett for 2020, samt RØL20
8.Innkomne saker
9.Valg av styre
10.Valg av delegater til landsmøtet
11.Valg av valgkomite
12.Eventuelt

Innkomne saker skal være fylkesstyret i hende senest 2 uker før møtet.
Vennligst send til rogaland@norbrygg.no

Skroll til toppen