Regler for flaske- og bokstyper til konkurranser

Oppdatert 07.10.2023: 0,7- og 0,75-liters flasker er nå tillatt, da dette ofte benyttes til surøl.

Reglene nedenfor må følges. De er begrunnet dels i dommernes behov for å ha nok øl til å kunne gjennomføre en grundig bedømming, og dels i et behov for å anonymisere de innsendte bidragene. Det siste er viktig for å sørge for at dommerne ikke skal bli påvirket av å vite eller ane hvem bidragene kommer fra.

Innsendte bidrag som ikke fyller kravene til volum eller øvrige regler vil bli diskvalifisert.

Volum:

Når det gjelder flasker, godtas flasker på 0,5 / 0,7 / 0,75 liter.

Bokser kan være på enten 0,44 eller 0,5 liter. Vi oppfordrer til å bruke 0,5 liters bokser om mulig, men godtar 0,44 liters bokser siden disse nå er blitt vanlige.

Flasker:

0,5 l flasker:

Det må kun brukes brune glassflasker, eller brune PET-flasker beregnet på øl.

Alle vanlige typer brune halvliters ølflasker av glass godtas, men flasker med spesiell form som enten vil kunne skape problemer ved sending fra sentralt mottak til dømmestedene, eller som er sjeldne og vil kunne bidra til å identifisere en brygger, vil bli forkastet.

Flaskene skal ikke være merket på andre måter enn med etiketten som fås under påmelding. Etiketten skal festes med limbånd.

Glassflaskene må være korket med kronekapsler. Oxycaps er også godkjente.

Kronekopslene skal være ensfargede, og ikke være merket på noen måte.

  • Brune glassflasker
  • Diameter ikke over 74 mm
  • Høyde mellom 250 og 275 mm

Dette skal dekke de mest brukte halvlitersflaskene fra de fleste norske mikrobryggeriene. En del flasker som er lavere eller tykkere enn normalt, blir ikke tillatt.

 

0,7- og 0,75-l flaske:

  • Brunt eller grønt glass
  • Flaskene kan ha kapsel og/eller kork, med eller uten korknetting
  • Kapsel/kork skal være ensfarget, og ikke være merket på noen måte

Flasker i denne størrelsen brukes typisk til surøl, men er naturligvis tillatt brukt også for andre ølstiler.

Bokser:

Boksene skal være nøytrale, og ikke være merket på andre måter enn med etiketten som fås under påmelding.

Etiketten skal festes med limbånd.

0,5 l Coopers PET plastflaske

  • Brun plast
  • Original sort skrukork uten merker/skade

  Regler og råd for innpakking og sending av flasker og bokser i posten finner du her: https://norbrygg.no/innpakking-og-sending/

Skroll til toppen