Hjelp – for Fylkeslagene

Denne siden er ment som en hjelpeside for Norbryggs tillitsvalgte innen e-post, filområde, Forum, Facebook, norbrygg.no, nyhetsbrev, Meet (video-møter), Hoopla og Hypersys (medlemssystemet). Oversikten er ikke ment som en bruksanvisning, men som informasjon om hva som finnes av støttesystemer og funksjoner.

Innlogging
Du har stort sett forskjellig innlogging på flere av våre systemer. Du kan derfor ha konto i medlemssystemet uten å ha konto på Forumet.

Hypersys – norbrygg.hypersys.no
– innlogging til din egen konto
– nyhetsbrev til medlemmer (utvidet tilgang)
– sms til medlemmer (utvidet tilgang)
– lister over medlemmer (utvidet tilgang)
Forumet – forum.norbrygg.no
– innlogging som forumdeltaker
– moderator / administrator (utvidet tilgang)
G-Suite – gsuite.google.com
– fylkestilgang til felles filområde (utvidet tilgang) – drive.google.com
– fylkesmail – navn@norbrygg.no (utvidet tilgang) – mail.google.com
– fylkesmail / gruppemail – blir videresendt den kontoen du selv velger
norbrygg.no – norbrygg.no/wp-admin
– hjemmeside for Norbrygg bygget på WordPress
– norbrygg.no/fylkesstyrer
– ‘Hendelser’ – info om kurs/arrangementer i høyre marg på norbrygg.no
– publisering@
Facebook – facebook.com/norbrygg
– fylkesvise FB-sider, se : norbrygg.no/fylkesstyrer
Møtevirksomhet – meet.google.com / doodle.com
– meet – brukes til (inter-) nettmøter
– doodle – brukes for å finne egnet møtetidspunkt
Hoopla – norbrygg.hoopla.no
norbrygg.hoopla.no/sales
– arrangementsystem med påmelding og betaling

Hypersys
norbrygg.hypersys.no
Hypersys er vårt medlemssystem / -register. Her finner du informasjon om ditt eget medlemskap og her kan du foreta endringer som er registrert om deg. Det er også her du finner ditt medlemskort, og kan gjøre innstillinger for Auto-giro og annet.

Dersom du er i et styre, får du også tilgang til utvalgte lister og medlemmer. Er du medlem av et fylkesstyre, får du da automatisk oversikt over alle medlemmene i ditt fylke.
I Hypersys kan man også kommunisere med medlemmene. Alle Fylkesstyrer har derfor tilgang til å sende ut Nyhetsbrev, eller enkle sms’er via dette systemet.

Utsendelser
For å sende ut info (sms / e-post) til alle medlemmer (i ditt fylke), gjør følgende.
I Hypersys – gå til Medlemskap, Medlemsliste og velger 2021 (året i år). Deretter velger du «Velg kolonner og filtre» og deretter medlemskap, klikker «Legg til nytt filter», deretter «Større enn eller lik» og skriver inn 2021, klikker «Legg til filter». Før du klikker ‘Oppdater’, sjekk at ingen andre filtre er aktivert. Du får nå oversikt over alle betalende medlemmene for 2021.
Velg sms eller e-post og send melding til alle.

Sentralstyret bruker Hypersys for å kommunisere med alle Norbryggs medlemmer.

Bruk: kommer
Forvaltning: kommer
Kontaktadresse: kommer

Forumet
forum.norbrygg.no
Forumet til Norbrygg er Norges desidert største forum for hjemmebryggere, og er langt større en de forskjellige Facebook gruppene i Norge.
Du kan være medlem i Norbrygg uten å være medlem på forumet og du kan være medlem på forumet uten å være medlem i Norbrygg. Er du medlem både i Norbrygg og på forumet får du tilgang til medlemsseksjonen på forumet, med ekstra artikler, tips, triks og rabattkoder.

For å bli bruker på forumet må du registrere deg. For å få fordelene du har som Norbrygg-medlem, må du oppgi samme mailadresse som i medlemsregisteret.
Alle fylkene har sitt eget område på Forumet – du finner en oversikt her

Hvordan få tilgang til medlemsseksjonen på forumet
Logg deg inn i medlemsregisteret og oppdater e-postadressen til å være den samme som du har registrert på forumet. Når kontingenten er betalt, får du status som medlem i løpet av to til tre dager.

Bruk: kommer
Forvaltning: kommer
Kontaktadresse: kommer

G-Suite
drive.google.com
mail.google.com
admin.google.com
G-Suite er vår samhandlingsløsning. Den inneholder både ‘personlig’ e-post, e-postgrupper og forskjellige lagringsområder.

Felles filområder opprettes for hvert Fylke, til Sentralstyre (inkl. sentrale komiteer) og til mer eller mindre faste komiteer / grupper / arrangementer.

Fylkesområder (filer) er opprettet for alle fylkene, og inneholder mer eller mindre informasjon fra tidligere fylker. For å få tilgang til et fylkesområde må du sitte i Fylkesstyret. I utgangspunkt skal tilgang opprettes automatisk, men ta kontakt dersom noe ikke fungerer.
Funksjonelt fungerer det slik at den e-post-adressen som fylkesadressen (fylke@norbrygg.no) din sendes til, er også den adressen som gis tilgang til fylkesområdet.
Fylkesområdene kan både nås via web-mapper, men også via din windows filbehandler. Dette krever at du installerer et program som tilgjengeliggjør mappen på din maskin. Dette er å foretrekke over bruk av web-mapper.

Filområder – Administreres via drive.google.com. Høyreklikk på mappeoversikten til venstre og velg ‘Se Medlemmene’. Det er kun administratorer med rettigheter til admin.google.com som har disse rettighetene.

Fylkesmail er en privat e-post konto fra Norbrygg. Tillitsvalgte i Norbrygg kan be om en slik konto da de ikke opprettes uten etter forespørsel. Brukeren får da en e-post adresse på formen navn@norbrygg.no, og en utvidet tilgang for å koble seg til denne. Kontoen kan nås via web, et e-post program, eller din mobiltelefon.
Flere av våre tjenester krever at du har en slik adresse. Dette gjelder tilgang til filer på fylkesområdet dersom du ønsker å bruke windows utforsker.

Fylkesmail / gruppemail er en e-post-tjeneste hvor e-post blir videresendt den kontoen du selv velger. Alle fylkene, sentralstyret og de fleste komiteer / arrangementer har en slik e-post-gruppe. Når du på norbrygg.no ser adresser som er skrevet fylke@, betyr det at du skal skrive resten selv som fylke@norbrygg.no. Slike adresser er hovedsakelig e-post-grupper hvor e-posten blir videresendt.

admin.google.com er en svært begrenset tilgang for oppsett av alle @norbrygg.no e-post adresser, medlemmer til de forskjellige fylke@norbrygg.no gruppene, og oppsett av fil-mapper for deling.

Bruk: kommer
Forvaltning: kommer
Kontaktadresse: kommer

Informasjon fra Fylket
Over er allerede Nyhetsbrev via Hypersys nevnt, men Norbrygg har flere informasjonskanaler vi kan benytte. Et nyhetsbrev når imidlertid alle fylkets medlemmer på en personlig måte, og vi anbefaler at det sendes ut 2-6 nyhetsbrev fra fylket hvert år.

norbrygg.no/fylke er opprettet for mange fylker. Disse finnes under hovedmenyen på norbrygg.no [Fylkeslag] og inneholder ofte statiske sider om det enkelte fylket. For å få tilgang til å redigere på norbrygg.no må man inneha et tillitsverv. Tilgang tildeles på forespørsel.

Bruk: kommer
Forvaltning: kommer
Kontaktadresse: kommer

http://norbrygg.no
norbrygg.no/wp-admin
https://norbrygg.no/wp-admin/users.php (Brukeradministrasjon)
norbrygg.no er Norbrygg sin hovedkommunikasjonskanal til medlemmer og andre hjemmebryggere. Sidene bygger på WordPress sitt rammeverk. På disse sidene publiseres blant annet fagstoff, konkurranser, resultater og ‘Hendelser’ (høyre marg på alle sidene). På norbrygg.no finnes også mye statisk informasjon vedr. Øltyper, Bedømming, Om ølbrygging, Arrangementer, Medlemsinformasjon og om selve Norbrygg – Norsk Hjemmebryggerforening.

Fylkesstyrene kan få tilgang til å legge informasjon på disse sidene. Fylkesstyrene kan også sende en e-post til publisering@ og få lagt ut tekst og bilder av en redaktør.
Det skilles mellom sider og innlegg, hvor sider er mer permanente enn innlegg. Innlegg som blir publisert på norbrygg.no blir også automatisk en post på Forumet – via trolldom.

Fylkesoversikten – norbrygg.no/fylkesstyrer – inneholder navn og kontaktinfo for alle Fylkesstyrene. I tillegg har både Sentralstyret og flere av Fylkesstyrene sine egne Facebook sider og grupper.

Bruk: Det er to måter du kan publisere på norbrygg.no / fylkessider. Send en e-post til publisering@ med ferdig tekst og bilder. Den andre måten er ved å publisere selv. For å publisere selv trenger du en WordPress konto. Opprette deg en privat WordPress.com konto, og be om at denne gis rettigheter hos norbrygg.no
Forvaltning av tilgang: it@
Kontaktadresse: publisering@

Facebook
facebook.com/norbrygg
Norbrygg har sin egen Facebook side som inneholder mye fersk informasjon fra Hjemmebryggermiljøet. For å få publisert stoff her, sender fylkesstyret en e-post til publisering@ .
Mange av Fylkeslagene har også sine egne Facebook sider. For en oversikt, gå til norbrygg.no/fylkesstyrer.

Bruk: Send ferdig tekst og bilder til publisering@
Forvaltning: kommer
Kontaktadresse: kommer

Møtevirksomhet
meet.google.com
doodle.com
Både sentrale styrer/komiteer og Fylkesstyrene oppfordres til å ha en blanding av fysiske møter, og nett-møter. I en travel hverdag er nettmøter en fantastisk mulighet for diskusjon og møtevirksomhet.

Meet (Hangout) er et online-system for video-møter på nett via pc eller mobil. Meet kan kjøres fra de fleste nettlesere uten installasjon av programvare, samt fra de fleste smarttelefoner via en app (androideapple)

Doodle er en webside / app hvor møteleder sender ut flere møtedager / -tider som deltakerne kan vurdere. Når alle har svart, vil møteleder enkelt få en oversikt over tider som passer for alle / flest deltakere. Møteinnkalling kan lages og distribueres på mail eller sms.

Bruk: kommer
Forvaltning: ingen forvaltning da systemet benytter privat opprettet konto, ikke en norbrygg.no konto
Kontaktadresse: kommer

Hoopla
norbrygg.hoopla.no/sales
norbrygg.hoopla.no
Norbrygg bruker Hoopla ved de fleste typer arrangement. Systemet håndterer både påmelding og betaling. Systemet er ikke knyttet opp mot medlemssystemet (Hypersys), så kontroll av betalt medlemsavgift må håndteres manuelt i tilfeller hvor det er et krav. Fordelen er at systemet håndterer arrangementer hvor deltakerne ikke er medlemmer som eksempelvis Norsk Ølfestival.

Bruk: kommer
Forvaltning: kommer
Kontaktadresse: kommer

Skroll til toppen