Forhåndsinformasjon

Generelt

Bedømmingen av alle de innsendte flaskeøl vil foregå som en evaluering uten publikum til stede. Vinneren av juleølkonkurransen vil som vanlig gå videre til Norøls store juleøltest i kamp mot bryggerienes juleøl. Imidlertid er dessverre Norøls juleølfestival i år avlyst (se Norøl), så det blir ikke noe publikumsarrangement rundt juleølet iår. Vi får komme sterkere tilbake neste år, enten sammen med Norøl hvis det da blir arrangert festival, evt. med et eget arrangement. I år ble fristen imidlertid litt for kort for å kunne stable på bena et eget Norbrygg-arrangement.

Vi minner om at Norbryggs bidrag slo samtlige bryggerier i fjorårets test, så vi håper selvfølgelig på å gjenta bragden i år! Så vi satser på stor deltakelse i årets konkurranse.

De tre beste ølene premieres. Premiene er sponset av Petit Agentur

Klasser

Også i år er det kun konkurranse i én flaskeklasse: Tradisjonelt norsk juleøl. Se typedefinisjon nederst på siden. Det er anledning til å delta i flaskekonkurransen med max 2 øl per brygger.

Påmelding

For å få oversikt over hvor mange brygg som stiller så må alle brygg være forhåndspåmeldt og betalt innen 1. november. Er ikke avgiften betalt innen denne dato må man påregne at ølet ikke vil bli bedømt.

Som vanlig ønsker vi så langt det er mulig å få påmeldingene i elektronisk form via web (se skjema på slutten av siden).

Påmeldingsavgift

kr 50,- per flaskebrygg for medlemmer av Norbrygg
kr 70,- per flaskebrygg for ikke-medlemmer

Innbetales til konto 9041.22.11005:
Norbrygg c/o Ole Enger.

Innlevering

Flasker med påmeldingsskjema kan sendes per post og må være mottatt innen mandag 1. november til: (merk ny adresse)
 
      Lars Bjørnstad
      Hovseterveien 56 A
      0768 Oslo

Send flaskene i god tid, det er deltakers ansvar at flaskene er Norbrygg i hende innen fristen!
Det er også mulighet for å levere inn flasker på samme adresse ved fremmøte, dette må evt avtales på forhånd.

Flaskene MÅ være merket med selvvalgt kode (se påmeldingsskjema) og være ledsaget av et korrekt utfylt skjema. Det skal leveres inn 4 stk flasker à 0,33/0,5 liter per påmeldte flaskebrygg.
Eksempel på korrekt merking av flaskene.
VIKTIG: Flaskene må ikke være merket med noen slags andre etiketter, heller ikke bryggerietiketter! FLASKER SOM IKKE ER MERKET SLIK EKSEMPELET VISER, VIL IKKE BLI BEDØMT!

Påmeldingsskjema

Påmeldingsskjema i elektronisk format (ikke arkivert).
Vi henstiller til at flest mulig benytter seg av det elektroniske skjemaet. Skjemaet skal fylles ut og sendes inn via web, og samtidig printes ut og legges ved det innleverte flaskeølet.

Evt. spørsmål kan rettes til styret.

M. Norsk juleøl
OG           FG              vol.%            IBU           EBC
1.060-70   1.014-22    6,0-7,0          20-30         20-50
B/A: Svak til middels humleduft, og et svakt preg av fruktighet. Maltrik aroma.
F/U: Juleøl kan variere i farge fra kobber til mørk brun.
S: Det tradisjonelle juleølet er undergjæret med en utpreget maltsmak og middels bittersmak, liten humlesmak. Små mengder fruktighet kan forekomme.
F: Middels til stor fylde.
Eks: Aass juleøl, Ringnes juleøl.

Skroll til toppen