Forhåndsinformasjon

Generelt

Bedømmingen av alle de innsendte flaskeøl vil foregå som en evaluering uten publikum til stede. Vinneren av juleølkonkurransen vil som vanlig gå videre til NORØLs store juleøltest i kamp mot bryggerienes juleøl. (se NORØLs websider for info om Juleølfestivalen, tentativ dato 4. eller 5. november).

Vi satser også på å være med i publikumskonkurransen på Juleølfestivalen, da som generisk "hjemmebrygget juleøl" med bidrag fra flere forskjellige hjemmebryggere. Altså en kollektiv Norbrygg-innsats. Vi oppfordrer derfor flest mulig til å delta med øl på fat/flasker til utskjenking under festivalen. Påmeldelse til dette kan sendes til Lars eller anmerkes på påmeldingsskjemaet til flaskekonkurransen. Det vil bli trukket ut en flott premie blant de som deltar med øl til publikumskonkurransen.

Vi minner om at Norbryggs bidrag ikke nådde helt opp i fjorårets test, så vi håper selvfølgelig på å komme sterkere tilbake i år! Så vi satser på stor deltakelse i årets konkurranse.

De tre beste ølene premieres. Premiene er sponset av Petit Agentur.

Klasser

Også i år er det kun konkurranse i én flaskeklasse: Tradisjonelt norsk juleøl. Se typedefinisjon nederst på siden. Det er anledning til å delta i flaskekonkurransen med max 2 øl per brygger.

Påmelding

For å få oversikt over hvor mange brygg som stiller så må alle brygg være forhåndspåmeldt og betalt innen 1. november. Er ikke avgiften betalt innen denne dato må man påregne at ølet ikke vil bli bedømt.

Som vanlig ønsker vi så langt det er mulig å få påmeldingene i elektronisk form via web (se skjema på slutten av siden).

Påmeldingsavgift

kr 50,- per flaskebrygg for medlemmer av Norbrygg
kr 70,- per flaskebrygg for ikke-medlemmer

Innbetales til konto 9041.22.11005:
Norbrygg c/o Ole Enger.

Innlevering

Flasker med påmeldingsskjema kan sendes per post og må være mottatt innen mandag 1. november til: (merk ny adresse)
 
      Espen A. Haavardsholm
      Alf Kristoffersens vei 20
      1396 Billingstad

Send flaskene i god tid, det er deltakers ansvar at flaskene er Norbrygg i hende innen fristen!
Det er også mulighet for å levere inn flasker på samme adresse ved fremmøte, dette må evt avtales på forhånd.

Flaskene MÅ være merket med selvvalgt kode (se påmeldingsskjema) og være ledsaget av et korrekt utfylt skjema.
Det skal leveres inn 4 stk flasker à 0,33 liter per påmeldte flaskebrygg.

Kun vanlige norske brune 0,33 l ølflasker som passer ned i standard norske grønne ølkasser skal benyttes! Dette for å lette håndteringen av flaskene samt å unngå at flaskene velter/bunnfall slammes opp. Andre flasker som passer ned i ovennevnte ølkasser (både i diameter og høyde!) kan også benyttes. Flaskene kan altså ikke stikke opp over kanten på ølkassen, med tanke på stabling. Sjekk dette på forhånd hvis du tenker å bruke slike ukurante flasker! Det er anledning å søke styret om tillatelse til å bruke andre flasker som ikke oppfyller ovennevnte kriterier hvis man har øl som allerede er tappet på flasker før regelen ble kjent. Men ved bruk av ukurante flasker kan man ikke påregne at ølet blir like korrekt håndtert som øl på kurante flasker.
Eksempel på korrekt merking av flaskene.

VIKTIG: Flaskene må ikke være merket med noen slags andre etiketter, heller ikke bryggerietiketter! Nytt av året er at merkelappen med koden IKKE skal limes fast på flasken på noen måte, men festes på flasken med STRIKK rundt flasken. Dette for at etiketten lett skal kunne tas av for rekoding av flaskene. FLASKER SOM IKKE ER MERKET SLIK SOM BESKREVET OVER, VIL IKKE BLI BEDØMT!

Påmeldingsskjema

Påmeldingsskjema i elektronisk format (ikke arkivert).
Vi henstiller til at flest mulig benytter seg av det elektroniske skjemaet. Skjemaet skal fylles ut og sendes inn via web, og samtidig printes ut og legges ved det innleverte flaskeølet.

Evt. spørsmål kan rettes til styret.

M. Norsk juleøl
OG           FG              vol.%            IBU           EBC
1.060-70   1.014-22    6,0-7,0          20-30         20-50
B/A: Svak til middels humleduft, og et svakt preg av fruktighet. Maltrik aroma.
F/U: Juleøl kan variere i farge fra kobber til mørk brun.
S: Det tradisjonelle juleølet er undergjæret med en utpreget maltsmak og middels bittersmak, liten humlesmak. Små mengder fruktighet kan forekomme.
F: Middels til stor fylde.
Eks: Aass juleøl, Ringnes juleøl.

 

Skroll til toppen