Forhåndsinformasjon

NM i hjemmebrygging 2007 vil foregå Studentersamfunnet Bislet, Pilestredet 52, Oslo, lørdag 17. mars, klokken 19:00-01:00. Generalforsamlingen vil være umiddelbart før NM, kl 17:00-18:00.

Tidsplan for kvelden

  • 17:00    Generalforsamling i Norbrygg
  • 19:00    Dørene åpner til NM
  • 23:00    Premieutdeling, flaskeklassene og Publikums Favoritt
  • Videre utover kvelden blir det servering av PF-øl så langt det rekker.

NM i hjemmebrygging 2007 blir sponset av Petit Agentur.

Atle Holgar startet Petit Agentur i 1971, og er en av pionérene på hjemmebrygg/ vinsettingfeltet i Norge.

På lageret har Petit Agentur til en hver tid et rikt utvalg av det meste som skal til for å komme i gang med denne hobbyen, for rask levering over hele landet.

Flaskekonkurransen – klasser

Hver deltaker kan stille med max to brygg i hver klasse.
Vi har som vanlig følgende fem klasser:

  • lys lager
  • mørk lager
  • lys ale
  • mørk ale
  • sterke spesialøl

i tillegg til klasseinndeling skal bryggerne spesifisere bryggene sine i underklasser (hvilken type øl).
Se nærmere retningslinjer for klasseinndelingen og definisjon av underklasser. Øltypedefinisjonene er så godt som uforandret siden ifjor.

VIKTIG: Påse at du plasserer ølet ditt i riktig klasse/underklasse, feilplassering vil kunne forårsake en negativ bedømming av ditt øl. Dette er spesielt viktig når det gjelder sterkøl. Alt sterkøl (dvs. OG over 1.065) skal plasseres i klasse 5. Sterke spesialøl! Se ellers Konkurranseregler.

Som vanlig vil vi også i år invitere til deltagelse av "tradisjonelt norsk hjemmebrygg". Disse plasseres i klassen for sterke spesialøl, og har sin egen underklasse (se underklasser). Vi håper å kunne få deltakelse fra disse hjemmebryggermiljøene i år!

Påmelding

For å få oversikt over hvor mange brygg som stiller må alle brygg være forhåndspåmeldt og betalt innen fredag 9. mars. Er ikke avgiften betalt innen denne dato må man påregne at ølet ikke vil bli bedømt.

Det vil også i år være en forbedømmelse av flaskeølet, slik at bare de 3 beste i hver klasse går videre til finalen 17. mars. Dette for å lette belastningen på dommerne og derved sikre en bedre bedømming.

Som vanlig ønsker vi også iår at vi så langt det er mulig får påmeldingene i elektronisk form via web (se skjema på slutten av siden).

Merk at også øl i "publikumsfavoritt" skal meldes på vha. påmeldingsskjemaet. Dersom man skal delta med samme øl både i flaskekonkurransen og "publikumsfavoritt", kan man krysse av for dette på påmeldingsskjemaet til flaskeølet (ølene deltar da med samme kode og man trenger kun å sende ett skjema). Det er selvfølgelig ikke noe krav at et øl må delta både i flaskekonkurransen og "publikumsfavoritt", man kan gjerne kun delta i sistnevnte konkurranse.

Påmeldingsavgift

kr 50,- per flaskebrygg for medlemmer av Norbrygg
kr 100,- per flaskebrygg for ikke-medlemmer
Innbetales til konto 9041.22.11005:
Norbrygg c/o Ole Enger.

Innlevering

Flasker med påmeldingsskjema kan sendes per post, og må være mottatt innen fredag 9. mars, til følgende adresse: 

    Anders Henriksen
    Waldemar Thranes gate 24
    0171 Oslo

Send flaskene i god tid, det er deltakers ansvar at flaskene er Norbrygg i hende innen fristen! Kun flasker sendt til denne adressen vil bli bedømt.

I tillegg vil det være mulig å levere flasker direkte til Anders. Dette kan skje fredag 9. mars mellom 18:00 og 20:00. (Samme adresse som over) Dette er på St. Hanshaugen, rett over gata fra ICA-butikken ved krysset Ullevålsveien/Wdm. Thranes gate.

Flaskene MÅ være merket med selvvalgt kode, klasse og underklasse iht. påmeldingskjemaet og være ledsaget av et korrekt utfylt skjema. Det skal leveres inn 4 stk flasker à 0,33 liter per påmeldte flaskebrygg.

OBS: Kun vanlige norske brune 0,33 l ølflasker som passer ned i standard norske grønne ølkasser skal benyttes! Dette for å lette håndteringen av flaskene samt å unngå at flaskene velter/bunnfall slammes opp. Andre flasker som passer ned i ovennevnte ølkasser (både i diameter og høyde!) kan også benyttes. Flaskene kan altså ikke stikke opp over kanten på ølkassen, med tanke på stabling. Sjekk dette på forhånd hvis du tenker å bruke slike ukurante flasker! Det er anledning å søke styret om tillatelse til å bruke andre flasker som ikke oppfyller ovennevnte kriterier hvis man har øl som allerede er tappet på flasker før regelen ble kjent. Dette er da altså mest aktuelt for klassen sterke spesialøl (lagrede øl). Men ved bruk av ukurante flasker kan man ikke påregne at ølet blir like korrekt håndtert som øl på kurante flasker.

VIKTIG: Flaskene må ikke være merket med noen slags andre etiketter, heller ikke bryggerietiketter! Som ved juleølkonkurransen skal merkelappen med koden IKKE limes fast på flasken på noen måte, men festes på flasken med STRIKK rundt flasken. Dette for at etiketten lett skal kunne tas av for rekoding av flaskene. FLASKER SOM IKKE ER MERKET SLIK SOM BESKREVET OVER, VIL IKKE BLI BEDØMT!

Eksempel på korrekt flasketype samt merking av flaskene.
I tillegg til de ovennevnte 4 flasker, må bryggeren ta vare på 3 flasker av samme brygg som sendes inn etterpå dersom ølet går videre til Skandinavisk Mesterskap, se under.

Tips for pakking av flaskene: Hver flaske bør pakkes inn individuelt, f.eks. med et par runder med bobleplast, som festes slik at flasken er helt dekket. Det er ikke noe poeng å surre hele flasken inn med tape, det gjør det bare vanskelig å pakke den ut. Når hver flaske er individuelt emballert, kan de ikke klirre mot hverandre. Det er i hovedsak kontakt mellom flaskene som fører til at de knuser, ikke at esken som en helhet får støt. De innpakkende flaskene plasseres så i en eske, der man fyller opp med mer materiale for å hindre at flaskene beveger seg rundt. Bruk gjerne bobleplast her også. Avispapir, spesielt hvis det ikke er godt krøllet, er svært lite effektivt! Løse isoporchips er heller ikke særlig effektivt, da flaskene lett kan vandre gjennom chipsen. Esken bør ikke være størst mulig, det gjør den bare vanskelig å håndtere. Videre er det ikke noe poeng å surre hele esken inn med tape. Et par biter tape strategisk plassert over eskens åpning/lukkemekanisme er nok. Hvis esken i utgangspunktet er i så dårlig forfatning at man må tape over alle eskens skjøter for at den skal holde seg sammen, er den sannsynligvis ikke egnet. Postens Norgespakker kan anbefales. Håper disse tipsene fører til et minimum av knuste flasker i år, samt en lettest mulig håndtering for arrangørene!

Publikumsfavoritt

I tillegg til den vanlige flaskeøl-konkurransen kan man stille i  "publikumsfavoritt" (PF), her koster det ingenting å delta, men du må levere minimum 18  liter øl (dvs. en full stor Cornelius-keg eller tilsvarende volum). I denne klassen er det ikke noen underklasser, poenget er rett og slett å brygge et best mulig øl som publikum vil like, uansett øltype. De som møter opp på Studentersamfunnet Bislet skal  kåre "publikumsfavoritt", så her er det mulighet til å få mye heder og ære for de som deltar. Husk at et vellykket arrangement med mye godt øl til publikum avhenger at flest mulig stiller opp i klassen "publikumsfavoritt", så vi oppfordrer alle som har mulighet til å delta i denne klassen!
Publikumsfavoritt skal som vanlig serveres av den repektive brygger (evt. en venn e.l.) fra sin egen lille "stand". Arrangørene stiller med nødvendige bord mv., samt CO2 for de som ikke har anledning til å medbringe dette. Vi henstiller til at bryggerene kopierer oppskriften for utdeling, og man kan gjerne ha med andre effekter for å promotere sitt øl.

Kegger til publikumsfavoritt skal normalt medbringes konkurransedagen. Møt i god tid!

De som stiller med øl til publikums favoritt slipper som vanlig gratis inn på arrangementet. Som vanlig får man ta med én venn/følge gratis per innleverte PF-øl. Det vil også bli fine premier i denne kategorien i år. Det er ikke noen begrensning på hvor mange PF-øl man kan stille med per brygger. Håper disse tingene fører til god deltakelse!

(Antall gratisbilletter per "publikumsfavoritt"-øl deles ut på denne måten: Hvis ølet er oppført med én brygger, gis det gratisbillett til bryggeren selv pluss én ekstra gratisbillett. Hvis ølet er oppført med to bryggere, gis det én gratisbillett hver til begge bryggerne, pluss én ekstra gratisbillett. Hvis to bryggere sammen deltar med to PF-øl, får de gratis inngang selv pluss to ekstra gratisbilletter, etc.)

Etikettkonkurranse

Også i år vil det avholdes en etikettkonkurranse. Her er det om å gjøre å lage den fineste øletiketten, og vi håper kreativiteten vil blomstre! Man har anledning til å stille i etikettkonkurransen med opptil én etikett per øl som man deltar i konkurransen med (flaskeklasser eller publikums favoritt). Det er ikke anledning til å delta med etiketter som ikke hører til øl som deltar i konkurransen. Etiketten skal være utformet av bryggeren selv, eller noen som står bryggeren nær (med begges samtykke). Rene kopier av bryggerietiketter godtas ikke. Deltakeren må selv printe ut etiketten(e) og legge den/dem i en egen konvolutt som sendes med flaskene/fatet. Konvolutten merkes med "Etikettkonkurranse" samt koden(e) på de øl som etiketten(e) tilhører. Det skal også krysses av for deltakelse i etikettkonkurransen på de respektive øls påmeldingsskjemaer. Etikettene skal være i naturlig størrelse. Det er fremmøtt publikum under NM som bedømmer etikettene, tilsvarende som for "publikums favoritt". Det må være minst 4 deltakende etiketter for at konkurransen skal gjennomføres. Det er ikke noen ekstra avgift for å delta i etikettkonkurransen.

Inngangsavgift

Vi kommer til å kreve inngangsbillett som inkluderer smaking av "publikumsfavoritt"-brygg, i tillegg til dette kommer det til å bli servert litt ølrelatert mat.

Medlemmer av Norbrygg/Norøl:             kr 100 per pers  (husk medlemskort)
Ikke-medlemmer:                               kr 130
De som stiller i "publikums favoritt":     fri entré + kan ta med én venn/følge gratis

Påmeldingsskjema

Vi henstiller til at flest mulig benytter seg av det elektroniske skjemaet. Skjemaet skal fylles ut og sendes inn via web, og samtidig printes ut og legges ved det innleverte flaskeølet.

Konkurranseregler: Alle deltakere oppfordres til å lese nøye gjennom reglene, da avvik fra reglene kan medføre diskvalifikasjon.

Skandinavisk Mesterskap

Det skal avholdes Skandinavisk Mesterskap (SKM) i hjemmebrygging i København søndag 13. mai, i forbindelse med den danske ølfestivalen som arrangeres 11.-13. mai. Dette er Nordens største ølfestival med bl.a. nærmere 1000 forskjellige typer øl, se www.ale.dk for nærmere informasjon. Det danske hjemmebryggernettverket www.haandbryg.dk arrangerer sitt danske mesterskap i begynnelsen av festivalen. Som ifjor vil de tre beste flaskebryggene uansett klasse fra hvert land gå videre til SKM. For å kunne delta i SKM dersom man er kvalifisert, må man altså ta vare på tre ekstra flasker av hvert brygg som beskrevet over og i reglene.

Bryggeren av "årets hjemmebrygg" (ølet med høyest poengsum i NM) vil motta kr 2500,- i reisestipend for å delta på SKM i København! Stipendet deles kun ut hvis bryggeren foretar reisen. Har bryggeren ikke anledning til å delta, går stipendet videre til øl nr. 2 som deltar i SKM, etc. Hvis ingen av SKM-deltakerne har anledning til å reise, blir ikke stipendet utbetalt. Stipendet på kr 2500,- er per vinnerøl, ikke per brygger (dvs. hvis det er oppført to stk bryggere på vinnerølet, mottar de totalt kr 2500,-)

Norbrygg trenger hjelp til gjennomføringen av arrangementet

Hvis du kan tenke deg å hjelpe til under gjennomføringen av NM 17. mars er det bare å ta kontakt med undertegnede. Vi trenger hjelp til ting som å tilrettelegge for dommerne, billettsalg mv.

Evt. spørsmål kan rettes til Ole Enger, se 'kontaktinfo'

Skroll til toppen