Forhåndsinformasjon

Generelt

Norbrygg inviterer igjen til juleølkonkurranse! Bedømmingen av alle de innsendte flaskeøl vil foregå som en evaluering uten publikum til stede.

Norbrygg vil prøve å få bred mediadekning av gode hjemmebryggerresultater, dersom hjemmebryggene vil bli målt mot industriølene (under forbehold)!

Beste 3 øl i hver underklasse premieres av vår sponsor, Petit Agentur.

Klasser

I år har vi – tradisjonen tro – konkurranser i to forskjellige flaskeklasser:

1. Tradisjonelt norsk juleøl
2. Spesialjuleøl

Klassen for tradisjonelt norsk juleøl er den samme vi har hatt de siste årene, og klassen for spesialjuleøl er en vid klasse som skal fange opp alt annet juleøl, som overgjærede varianter, krydrede øl, spesielt sterke juleøl, etc. Hvis du deltar i klassen for spesialjuleøl er det viktig at du angir på flasken også en nærmere beskrivelse av ølet, f.eks. "krydderøl", "julebokk" eller "juleale". Se typedefinisjoner nederst på siden.

Dommerpanelet til juleølkonkurransen skal også i år legge større vekt på ølets klarhet. Dette innebærer at for å skåre høyt her, så kan man f.eks. velge å filtrere ølet sitt, dekantere det ved lav temperatur (rundt frysepunktet). 

Merk at alt øl over OG 1.070 SKAL meldes på i klasse 2. Spesialjuleøl!
Det er anledning til å delta med max 2 øl per brygger i hver underklasse.

Etikettkonkurranse

I år vil det som før avholdes en etikettkonkurranse. Her er det om å gjøre å lage den fineste øletiketten. Man har anledning til å stille i etikettkonkurransen med opptil én etikett per øl som man deltar i konkurransen med. Det er ikke anledning til å delta med etiketter som ikke hører til øl som deltar i konkurransen. Etiketten skal være utformet av bryggeren selv, eller noen som står bryggeren nær (med begges samtykke). Rene kopier av bryggerietiketter godtas ikke. Deltakeren må selv printe ut etiketten(e) og legge den/dem i en egen konvolutt som sendes med flaskene/fatet. Konvolutten merkes med "Etikettkonkurranse" samt koden(e) på de øl som etiketten(e) tilhører. Det skal også krysses av for deltakelse i etikettkonkurransen på de respektive øls påmeldingsskjemaer. Etikettene skal være i naturlig størrelse. Etikettene bedømmes av en egen jury. Det må være minst 4 deltakende etiketter for at konkurransen skal gjennomføres. Det er ikke noen ekstra avgift for å delta i etikettkonkurransen.

Påmelding

For å få oversikt over hvor mange brygg som stiller så må alle brygg være forhåndspåmeldt og betalt innen mandag 2. november 2009. Er ikke avgiften betalt innen denne dato må man påregne at ølet ikke vil bli bedømt.

Som vanlig ønsker vi så langt det er mulig å få påmeldingene i elektronisk form via web (se skjema på slutten av siden). Det vil være mulig å melde seg på via webskjemaet ifra dagens dato.

Påmeldingsavgift

kr 0,- per flaskebrygg for medlemmer av Norbrygg
kr 70,- per flaskebrygg for ikke-medlemmer

For betalingsinformasjon, ta kontakt med Yngve i styret.

Innlevering

Flasker med påmeldingsskjema kan sendes per post og må være mottatt innen mandag 2.11.2009 til:  
  
Geir Ove Grønmo
Hellerudgrenda 13a
0672 Oslo
Mobil: 41209986 Epost 

Send flaskene i god tid, det er deltakers ansvar at flaskene er Norbrygg i hende innen fristen!
Det er også mulighet for å levere inn flasker på samme adresse ved fremmøte, dette må evt avtales med Geir Ove.

Flaskene MÅ være merket med selvvalgt kode (se påmeldingsskjema) og hvilken klasse brygget stiller i (og nærmere beskrivelse for øl i klassen Spesialjuleøl), samt være ledsaget av et korrekt utfylt skjema.
Det skal leveres inn 4 stk flasker à 0,33 liter per påmeldte flaskebrygg.

Kun vanlige norske brune 0,33 l ølflasker som passer ned i standard norske grønne ølkasser skal benyttes! Dette for å lette håndteringen av flaskene samt å unngå at flaskene velter/bunnfall slammes opp. Andre flasker som passer ned i ovennevnte ølkasser (både i diameter og høyde!) kan også benyttes. Flaskene kan altså ikke stikke opp over kanten på ølkassen, med tanke på stabling. Sjekk dette på forhånd hvis du tenker å bruke slike ukurante flasker! Det er anledning å søke styret om tillatelse til å bruke andre flasker som ikke oppfyller ovennevnte kriterier hvis man har øl som allerede er tappet på flasker før regelen ble kjent. Men ved bruk av ukurante flasker kan man ikke påregne at ølet blir like korrekt håndtert som øl på kurante flasker.

VIKTIG: Flaskene må ikke være merket med noen slags andre etiketter, heller ikke bryggerietiketter! Som før skal merkelappen med koden IKKE limes fast på flasken på noen måte, men festes på flasken med STRIKK rundt flasken. Dette for at etiketten lett skal kunne tas av for rekoding av flaskene. FLASKER SOM IKKE ER MERKET SLIK SOM BESKREVET OVER, VIL IKKE BLI BEDØMT! Eksempel på korrekt flasketype samt merking av flaskene.

Tips for pakking av flaskene: Hver flaske bør pakkes inn individuelt, f.eks. med et par runder med bobleplast, som festes slik at flasken er helt dekket. Det er ikke noe poeng å surre hele flasken inn med tape, det gjør det bare vanskelig å pakke den ut. Når hver flaske er individuelt emballert, kan de ikke klirre mot hverandre. Det er i hovedsak kontakt mellom flaskene som fører til at de knuser, ikke at esken som en helhet får støt. De innpakkende flaskene plasseres så i en eske, der man fyller opp med mer materiale for å hindre at flaskene beveger seg rundt. Bruk gjerne bobleplast her også. Avispapir, spesielt hvis det ikke er godt krøllet, er svært lite effektivt! Løse isoporchips er heller ikke særlig effektivt, da flaskene lett kan vandre gjennom chipsen. Esken bør ikke være størst mulig, det gjør den bare vanskelig å håndtere. Videre er det ikke noe poeng å surre hele esken inn med tape. Et par biter tape strategisk plassert over eskens åpning/lukkemekanisme er nok. Hvis esken i utgangspunktet er i så dårlig forfatning at man må tape over alle eskens skjøter for at den skal holde seg sammen, er den sannsynligvis ikke egnet. Postens Norgespakker kan anbefales. Håper disse tipsene fører til et minimum av knuste flasker, samt en lettest mulig håndtering for arrangørene!

Øltypedefinisjoner

M. Tradisjonelt norsk juleøl
OG             FG               vol.%             IBU            EBC
1.060-70   1.014-22    6,0-7,0          20-30         20-50
B/A: Svak til middels humleduft, og et svakt preg av fruktighet. Maltrik aroma.
F/U: Juleøl kan variere i farge fra kobber til mørk brun.
S: Det tradisjonelle juleølet er undergjæret med en utpreget maltsmak og middels bittersmak, liten humlesmak. Små mengder fruktighet kan forekomme.
F: Middels til stor fylde.
Eks: Aass juleøl, Ringnes juleøl.
 

N. Spesialjuleøl
Denne underklassen er ment å fange opp andre juleøl enn tradisjonelt
norsk juleøl, som f.eks. overgjærede varianter, krydrede varianter
og spesielt sterke varianter.
OG                  FG                vol.%                  IBU              EBC
1.050-100+   1.010-20+    5,0-10,0+          15-100         20-100
B/A: Ølet har typisk en maltrik aroma. Større eller mindre anslag av krydder/julekrydder/tørket frukt kan forekomme.
F/U: Ølet kan variere i farge fra kobber til mørk brun/brunsvart.
S: Maltsødme dominerer som regel disse ølene, og brente toner kan forekomme for de sterke eksemplarene. Humlepreget er som regel lavt. Kryddersmak fra spesielle tilsetninger kan forekomme. Alkoholpreg og vinøse/komplekse toner forekommer for de sterke eksemplarene. Fruktestere fra gjæringen kan være til stede for overgjærede eksemplarer.
F: Middels til stor fylde.
Eks: Nøgne Ø Underlig jul, Ringnes Julebokk

Skroll til toppen