Forhåndsinformasjon

NM i hjemmebrygging vil foregå i Lillesalen på Chateau Neuf (2.etg) i Oslo (Majorstua),
lørdag 20. april klokken 14:00-18:00

Hver deltaker kan stille med max to brygg i hver klasse.

Vi har i år som i fjor følgende fem klasser:

  • lys lager
  • mørk lager
  • lys ale
  • mørk ale
  • sterke spesialøl

I tillegg til klasseinndeling skal bryggerne spesifisere bryggene sine i underklasser (hvilken type øl). se nærmere retningslinjer for klasseinndelingen og definisjon av underklasser.

VIKTIG: Påse at du plasserer ølet ditt i riktig klasse/underklasse, feilplassering kan føre til Diskvalifikasjon. Dette er spesielt viktig når det gjelder sterkøl. Alt sterkøl (dvs. OG over 1.065-70) skal plasseres i klasse 5. Sterke spesialøl!

Påmelding

For å få oversikt over hvor mange brygg som stiller så må alle brygg være forhåndspåmeldt og betalt innen 10. april.

Det vil i også år være en forbedømmelse av flaskeølet, slik at bare de beste i hver klasse går videre til finalen 20. april. Dette for å lette belastningen på dommerne og derved sikre en bedre bedømming.

Som i fjor ønsker vi også iår at vi så langt det er mulig får påmeldingene i elektronisk form via web (se skjema på slutten av siden).

Påmeldingsavgift

kr 50,- per flaskebrygg for medlemmer av Norbrygg/OHL
kr 100,- per flaskebrygg for ikke-medlemmer

Innbetales til konto 9041.22.11005:
Norbrygg
c/o Thomas Berge
Wilhelm Wilhelmsens vei 87
1362 Hosle 

Innlevering

Flasker med påmeldingsskjema kan sendes per post og må være mottatt innen ons. 10.4. til
 
    Norbrygg
    c/o Jens Maudal
    Postboks 415
    3002 Drammen

eller kan leveres inn på følgende adresse innen samme frist: Jens Maudal, Klarinetten 21, 3033 Drammen.

Flaskene MÅ være merket med selvvalgt kode, klasse og underklasse iht. påmeldingskjemaet og være ledsaget av et korrekt utfylt skjema. Det skal leveres inn 4 stk flasker à 0,33/0,5 liter per påmeldte flaskebrygg.
Eksempel på korrekt merking av flaskene.
VIKTIG: Flaskene må ikke være merket med noen slags andre etiketter, heller ikke bryggerietiketter! Flasker som ikke er merket slik eksempelet viser, må regne med å bli diskvalifisert og dermed ikke bedømt!

Publikumsfavoritt

I tillegg til den vanlige flaskeøl-konkurransen kan man stille i  "publikumsfavoritt", her koster det ingenting å delta, men du må levere minimum 18  liter øl (dvs. en full stor Cornelius-keg eller tilsvarende volum). De som møter opp på Chateau Neuf skal være med på å kåre  "folkets favoritt", så her er det mulighet til å få mye heder og ære for de som deltar. Husk at et vellykket arrangement med mye godt øl til publikum avhenger at flest mulig stiller opp i klassen "publikums favoritt", så vi oppfordrer alle som har mulighet til å delta i denne klassen!

Publikums favoritt skal også i år serveres av den repektive brygger fra sin egen lille "stand". Arrangørene stiller med nødvendige bord mv., samt CO2 for de som ikke har anledning til å medbringe dette. Vi henstiller til at bryggerene kopierer oppskriften for utdeling, og man kan gjerne ha med andre effekter for å promotere sitt øl.
Kegger til publikums favoritt kan gjerne leveres inn på Chateau Neuf (Bokcafeen, 2. etg)  fredag 19.4. mellom 18-20 for å settes i kjølerommet, eller medbringes konkurransedagen. Møt isåfall i god tid.

Inngangsavgift

Vi kommer til å kreve inngangsbillett som inkluderer smaking av "publikums favoritt"-brygg, i tillegg til dette kommer det til å bli servert litt ølrelatert mat.

Medlemmer av Norbrygg/Norøl/DNS:                 kr 100 per pers  (husk medlemskort)
Ikke-medlemmer:                                            kr 130
De som stiller i "publikums favoritt":                  fri entré
 

Påmeldingsskjema i elekronisk format [anm. red.: denne er ikke arkivert]. Vi henstiller til at flest mulig benytter seg av det elektoniske skjemaet. Skjemaet skal fylles ut og sendes inn via web, og samtidig printes ut og legges ved det innleverte flaskeølet. 

Evt. spørsmål kan rettes til Lars.

Skroll til toppen