Forhåndsinformasjon

Sted: Chateau Neuf,  Betong (kjelleretasjen), Majorstua, Oslo.
Tid: Fredag 8. november kl 18:00-23:00.

Generelt

Tid og sted gitt over er for Norøls juleølfestival, hvor vinneren av flaskeklassen for hjemmebrygget juleøl vil være med i konkurransen mot bryggerienes juleøl. Selve bedømmingen av alle de innsendte flaskeøl vil foregå som en forbedømming uten publikum. Under Norøls arrangement legger vi imidlertid opp til et "arrangement i arrangementet" hvor folk kan ha med fat e.l. med hjemmebrygg som publikum kan smake på. Planen er å ha en generell krysseboks for "hjemmebrygget juleøl" på billetten for Norøls folkejury-avstemning. Så vi håper at så mange som mulig har anledning til å ta med seg øl til festivalen, blir det mange fat kan vi kanskje avholde en egen "publikumsfavoritt"-avstemning også. Gi gjerne beskjed til Lars dersom du vil ta med PF-øl.

Klasser

Også i år er det kun konkurranse i én flaskeklasse: Tradisjonelt norsk juleøl. Se typedefinisjon nederst på siden. Det er anledning til å delta med max 2 øl per brygger.

Påmelding

For å få oversikt over hvor mange brygg som stiller så må alle brygg være forhåndspåmeldt og betalt innen 1. november. Er ikke avgiften betalt innen denne dato må man påregne at ølet ikke vil bli bedømt.

Som vanlig ønsker vi så langt det er mulig å få påmeldingene i elektronisk form via web (se skjema på slutten av siden).

Påmeldingsavgift

kr 50,- per flaskebrygg for medlemmer av Norbrygg
kr 70,- per flaskebrygg for ikke-medlemmer

Innbetales til konto 9041.22.11005:
Norbrygg
c/o Thomas Berge
Wilhelm Wilhelmsens vei 87
1362 Hosle

Innlevering

Flasker med påmeldingsskjema kan sendes per post og må være mottatt innen fredag 1. november til
 
      Oslostudentenes hjemmebryggerlaug
      Studentersamfundet Chateau Neuf
      Slemdalsveien 7
      0369 Oslo

Send flaskene i god tid, det er deltakers ansvar at flaskene er Norbrygg i hende innen fristen!

Flaskene MÅ være merket med selvvalgt kode (se påmeldingsskjema) og være ledsaget av et korrekt utfylt skjema. Det skal leveres inn 4 stk flasker à 0,33/0,5 liter per påmeldte flaskebrygg.
Eksempel på korrekt merking av flaskene.
VIKTIG: Flaskene må ikke være merket med noen slags andre etiketter, heller ikke bryggerietiketter! FLASKER SOM IKKE ER MERKET SLIK EKSEMPELET VISER, VIL IKKE BLI BEDØMT!

Inngangsavgift

For å komme inn på hjemmebryggerdelen av arrangementet må man løse billett til Norøls juleølfestival, som koster kr 200,- og inkluderer en halvflaske av hver juleøl i "klasse F". Se mer info på Norøls hjemmesider.

Påmeldingsskjema

Påmeldingsskjema i elektronisk format [anm red: ikke lenger tilgjengelig]
Vi henstiller til at flest mulig benytter seg av det elektroniske skjemaet. Skjemaet skal fylles ut og sendes inn via web, og samtidig printes ut og legges ved det innleverte flaskeølet.

Evt. spørsmål kan rettes til styret (se kontaktinfo)

 

Under finnes Norbryggs ølklassedefinisjon for norsk juleøl:

G. Norsk Juleøl
OG           FG              vol.%            IBU           EBC
1.060-70   1.014-22    6,0-7,0          20-30         20-50
B/A: Svak til medium humleduft, og et svakt preg av fruktighet.
F/U: Juleøl kan variere i farge fra kobber til mørk brun.
S: Det tradisjonelle juleølet er undergjæret med en utpreget maltsmak og
medium bittersmak, liten humlesmak. Små mengder fruktighet kan forekomme.
F: Medium til stor fylde.
Ex: Aass juleøl

Skroll til toppen