Forumet til Norbrygg stadig økende

Forumet til Norbrygg tiltrekker seg flere og flere medlemmer, og dermed også Norbrygg som forening. Dette er en gledelig utvikling og vi kan bare ønske enda flere medlemmer velkommen til vår organisasjon!

Økningen av medlemstallet fører til mer diskusjon og utveksling av erfaringer blant hjemmebryggere, samt at det gir fremtidige hjemmebryggere innsikt i hvor enkelt (men også hvor avansert) hjemmebrygging kan være.

Ikke bare på forumet og den opprinnelige e-postlisten er det mye informasjon å finne. Vi ser også gjerne frem til hjemmebryggere som vil skrive artikler for hjemmesiden vår! Så, har du noe du kunne tenke å vie en tekst til, nøl ikke og send den til Norbryggs informasjonsansvarlig slik at teksten kan publiseres her på hjemmesiden. Spesielt tekster som angår visse problemer eller ting som man som hjemmebrygger ofte har å gjøre med er velkommen!

Skroll til toppen