Generalforsamling i Trondheim Akademiske Ølbryggerlaug

 Trondheim Akademiske Ølbryggerlaug kaller inn til generalforsamling den 6. mai

Tid: 1800
Sted: K5 (rom i kjemiblokkene på gløs)

Under generalforsamlingen vil det bli holdt valg til sentralstyret, vervbeskrivelsen blir gitt i Lauget sine vedtekter.

Det vil bli mogeleg å stille sitt kanditatur til verv gjennom Lauget sin webside, dette forutsetter medlemskap i Lauget. Meir informasjon kjem innen to veker før valget.

Saksliste og Lauget sine vedtekter er publisert på Lauget si nettside.
http://org.ntnu.no/lauget/

Kort info:

Lauget vart gjennoppstartet i September 2009 og disponerer eit lokale på Moholt. Dette lokalet har vore og er under utbetring. Det er per dags dato mogleg å brygge med malt der.

mvh
Formann
Knut A. Hildenes
91377578

Kilde og diskusjon

Skroll til toppen