Haandbryggeriets Krydderølkonkurranse

I samarbeid med Norbrygg organiserer Haandbryggeriet i Drammen en hjemmebryggerkonkurranse som dreier seg om urte/krydderøl. Konkurransen går ut på å brygge det beste urte/krydderølet, som (under forbehold) vil bli brygget hos Haandbryggeriet sammen med vinneren.

Urte/krydderøl er en noe løs betegnelse (i tidligere tider brukte man gjerne betegnelsen "gruit" om slikt øl), men det er også Haandbryggeriets ønske å gi deltakerne frie tøyler. Haandbryggeriet ønsker at kreativiteten skal blomstre og at ølet så langt det er mulig har røtter i gamle norske øltradisjoner. Noen av krydderne Haandbryggeriet foreslår er krydder som har vært brukt til øl her i Norge, nemlig ryllik, reinfann, perikum, mjødurt, pors, einer og karve, som i sin tid ble brukt istedenfor humle. Dette er ikke noe endelig liste, og det finnes mange andre krydder som kan brukes i øl. Humle er forøvrig også en tillatt ingrediens i konurransen. Også råvarer som frukt, bær og honning kan være aktuelle. Restene av ølet som ble funnet i det kjente Egtvedfunnet i Danmark viste at dette var vanlig innhold i tidlige tiders øl, og det vil ikke være en fjern tanke at dette kan være til inspirasjon i konkurransen. Det bør dog være en tanke at ingrediensene kanskje bør være viltvoksende/hjemmehørende i Norge.

Finaledatoen er satt til lørdag 16. januar, og innleveringsfristen vil bli onsdag 6.1.2010. Denne fristen bør gi deltakerne god tid til å eksperimentere, da bruk av Urter/krydder i øl kan være litt uvant for mange hjemmebryggere. Også vil det være tidlig nok til å få tak i en del av ingrediensene i den norske naturen før høsten setter inn.

Som kildemateriale foreslår Haandbryggeret følgende verk:

  • "Drikkekultur" av Astri Riddervold
  • "Beer Traditions in Norway" av Odd Nordland

Norbrygg anbefaler i tillegg sine medlemmer en artikkel og noen tråder om krydder i øl:

Her er en artikkel fra Brew Your Own med en del tips om brygging med krydder.

Selve finaledagen vil finne sted hos Haandbryggeriet. Det vil bli omvisning og mat til deltakerne som tropper opp. Dersom det er plass til flere vil disse, mot et lite bidrag til maten, kunne være med også. En dommerjury vil så bedømme finalebryggene og vinnerølet vil etter all sannsynlighet bli brygget av Haandbryggeriet og forsøkt solgt både i Norge og det store utland. Ølet vil få omtale på Haandbryggeriets nettside og vinnerens navn blir med på etiketten. Noen kasser av det ferdige ølet blir det også på vinneren. Haandbryggeriet har også planer for en etikett- og navnekonkurranse, mer om det senere i løpet.

Det er ikke satt noe grense for hvor mange brygg en deltaker får stille med, så her er det mulighet for å ta den helt ut! Deltakere må, i likhet med i Norbryggs konkurranser, regne med å levere 4 flasker av hvert brygg til konkurransen. Det er mulig at Haandbryggeriet åpner for en smakesesjon, det anbefales derfor å holde av mer enn 4 flasker slik at man kan dele øl med andre, i likhet med (men på mindre skala enn) i publikumsfavoritt-konkurransen under NM i hjemmebrygging.

OBS! Påmeldingen er nå åpnet, meld deg på her!

Innlevering

Flasker med påmeldingsskjema kan sendes per post eller leveres direkte etter telefonisk avtale innen onsdag 6. januar, til følgende adresse: 

    Haandbryggeriet
    Thornegaten 39
    3015 Drammen
    Tlf: 31 41 41 40

Send flaskene i god tid, det er deltakers ansvar at flaskene er Haandbryggeriet i hende innen fristen! Det anbefales at ølet leveres tidligst mulig slik at evt opphvirvlet bunnfall vil legge seg tidsnok innen førbedømmingen. Dette vil komme ølet ditt, og dermed bedømmingen, til gode.

Flaskene må være merket med selvvalgt kode iht. påmeldingskjemaet og være ledsaget av et korrekt utfylt skjema. Det skal leveres inn 4 stk flasker à 0,33 liter per påmeldte flaskebrygg.

Tips for pakking av flaskene: Hver flaske bør pakkes inn individuelt, f.eks. med et par runder med bobleplast, som festes slik at flasken er helt dekket. Det er ikke noe poeng å surre hele flasken inn med tape, det gjør det bare vanskelig å pakke den ut. Når hver flaske er individuelt emballert, kan de ikke klirre mot hverandre. Det er i hovedsak kontakt mellom flaskene som fører til at de knuser, ikke at esken som en helhet får støt. De innpakkende flaskene plasseres så i en eske, der man fyller opp med mer materiale for å hindre at flaskene beveger seg rundt. Bruk gjerne bobleplast her også. Avispapir, spesielt hvis det ikke er godt krøllet, er svært lite effektivt! Løse isoporchips er heller ikke særlig effektivt, da flaskene lett kan vandre gjennom chipsen. Esken bør ikke være størst mulig, det gjør den bare vanskelig å håndtere. Videre er det ikke noe poeng å surre hele esken inn med tape. Et par biter tape strategisk plassert over eskens åpning/lukkemekanisme er nok. Hvis esken i utgangspunktet er i så dårlig forfatning at man må tape over alle eskens skjøter for at den skal holde seg sammen, er den sannsynligvis ikke egnet. Postens Norgespakker kan anbefales. Håper disse tipsene fører til et minimum av knuste flasker i år, samt en lettest mulig håndtering for arrangørene.

Skroll til toppen