Innkalling til årsmøte i Norbrygg 2015

Søndag 26. april kl 13:00 vil det avholdes årsmøte 2015 i Norbrygg. Årsmøtet avholdes hos Hansa bryggerier i Bergen. Se her for detaljer om sted.

Saksliste er som følger:

 • Årsmelding
 • Regnskap
 • Arbeidsprogram
 • Budsjett og fastsettelse av kontingent
 • Valg av:
  • Styreleder
  • 6 -seks- styremedlemmer
  • 3 -tre- varamedlemmer til styret
  • Valgkomite med 3 -tre- medlemmer
  • Revisor
 • Eventuelle innkomne sak

Innkomne saker som skal behandles av årsmøtet, må være styret i hende senest 10 -ti- dager før årsmøtet og være fremmet av en person med stemmerett på årsmøtet.

Medlemmer som ikke deltar på hjemmebryggerhelgen, men ønsker å delta på årsmøtet, kan sende en mail til medlem@norbrygg.no senest 22. april for å melde seg på.

Sakspapirene vil bli publisert på hjemmesiden så fort de er klare.

Årsmøtetpapirene kan lastes ned her: Årsmøtepapirer Norbrygg 2015

Skroll til toppen