Innkalling til Generalforsamling 2008

Det innkalles herved til generalforsamling i Norbrygg, møtet vil finne sted samme dato og sted som årets NM, umiddelbart før dette arrangementet.

Generalforsamlingen er åpen for foreningens betalende medlemmer.

Tidspunkt: Lørdag 5. april 2008, kl. 17:00-18:00 Studentersamfunnet Bislet, Oslo.

Saksliste:

1. Godkjenning av innkalling
2. Valg av ordstyrer og referent
3. Årsmelding fra styret om 2007
4. Arbeidsprogram for 2008
5. Godkjennelse av regnskap for 2007
6. Fastsettelse av kontingent
7. Forslag til budsjett for 2008
8. Vedtektsendringer
9. Valg på styre
10. Oppnevnelse av revisor

Eventuelle forslag til generalforsamlingen må være styret i hende senest 25. mars (riktignok lite tid igjen, men da er det styremøte).

Vi håper folk vil stille opp litt før NM for å møte opp på generalforsamlingen! Vis engasjement og vær med! Wink

Mvh

Styret

Skroll til toppen