Innkalling til Norbryggs nettbaserte årsmøte 2013

Norbrygg kaller med dette inn til årsmøte 2013.

Tid: Torsdag 30. mai, kl. 20:00
Sted: IRC Chat, bruk denne linken.

Alle betalende medlemmer i Norbrygg har møte-, tale- og stemmerett på årsmøtet. Alle tillitsvalgte velges for et år om gangen. Innkomne saker som skal behandles av årsmøtet, må være styret i hende senest 10 dager før generalforsamlingen, og være fremmet av en person med stemmerett på årsmøtet.

Saksliste:

1.Godkjenning av innkalling
2.Valg av:
a.En møteleder
b.En referent
c.To personer som signerer protokoll sammen med referent
d.To personer til tellekorps
3.Årsmelding
4.Regnskap
5.Arbeidsprogram for kommende styreperiode
6.Omlegging av kontingent-systemet og fastsettelse av kontingent
7.Budsjett
8.Valg av:
a.Styreleder
b.6 styremedlemmer
c.3 varamedlemmer til styret
d.Valgkomite med 3 medlemmer
e.Revisor
9.Eventuelle innkomne saker

Her finner du sakspapirene: http://norbrygg.no/forum/index.php/topic,15023.msg146396.html#msg146396

Vel møtt!
Styret

 

Skroll til toppen