Innmeldingsstatistikk 2007-2008

Det er ca 5 år siden siste gang Norbrygg la ut innmeldingsstatistikker for nye medlemmer i Norbrygg. Den gang ble 153 innmeldinger i perioden 02/09-1998 til 17/01-2003 brukt som kildemateriale, mens det nå er brukt 82 innmeldinger over en mye kortere periode, nemlig 14/11-2007 til 15/05-2008. Statistikkene er blitt beregnet på en litt annen måte og noen andre data er tatt i betraktning enn i 2003.

Først skal vi ta for oss antall innmeldte Norbrygg-medlemmer som fra før var med i Norøl. Denne andelen ser ut til å være forsvinnende lite, forøvrig i likhet med statistikkene fra 2003.

noerlmedlem
Figur 1: Antall Norbryggmedlemmer som var med i Norøl fra før

Så ser vi på antall år den nyinnmeldte har holdt på med brygging, uansett bryggemetode (malt-, ekstrakt- eller ølsettbrygging). Forskjellen med statistikkene fra 2003 er at det nå er en større andel nybegynnere som har meldt seg på. Ikke så rart, når man tar i betraktning at mange bryggere som har holdt på lenge allerede har meldt seg inn i foreningen.

antallaar
Figur 2: Antall år brygget

Deretter tar vi en titt på bryggemetodene. Det største skifte er vel at maltbrygging i mye større grad er den ledende bryggemetoden. Spesielt andelen bryggere som lager øl med ølsett har gått kraftig ned.

bryggemetode
Figur 3: Bryggemetode

Noe vi ikke har sett på forrige gang er hvor nyinnmeldte Norbryggmedlemmer holder til. Norbrygg taes av og til for å være en Osloforening i og med at NM i Hjemmebrygging foregår der, men det er interessant å se at nyinnmeldte Norbryggmedlemmer er nokså spredt utover landet. Først ser vi på absolutt antall påmeldinger per fylke.

medlfylkeabsolutt
Figur 4: Absolutt antall innmeldinger per fylke

Ved første øyekast ser ryktet om Oslo-foreningen seg bekreftet. Men dersom man tar i betraktning hvor mange innbyggere hvert fylke har, så blir bildet ganske så annerledes! I neste figur er Oslo brukt som indeks 100. Her ser vi at Oslo havner på 5. plass når det gjelder antall nyinnmeldte Norbryggmedlemmer per fylke korrigert for befolkningstallet. Vinneren er derimot Hedmark, fulgt av Østfold, Sogn og Fjordane og Sør Trøndelag. Av en eller annen grunn var det ingen påmelding fra Finnmark. Det kan skyldes at Finnmark har færrest innbyggere og at sjansen for at noen derfra melder seg på akkurat i perioden vi fokusserer oss på er forholdsvis liten.

medlfylkeindeks

Disse statistikkene er opptakten til spørreundersøkelsen som kommer til å bli lagt ut etter sommeren. Da får vi vite mer om medlemmene, hjemmebryggere, utstyr, bryggmengde, og mye mer.

Skroll til toppen