Kjære Norbrygg-medlem, og alle andre

De siste dagene har hverdagen blitt endret for de fleste av oss. Norbrygg har avlyst alle arrangementer der hjemmebryggere samles, og NM i hjemmebrygging er forsinket. Det er vårt lille bidrag til den nasjonale dugnaden det er å stoppe virusspredning.

For noen har situasjonen gitt mer tid til å brygge, mens den for andre har ført til mer stress. For alle har det ført til usikkerhet, og noen er kanskje bekymret for om de vil bli syke eller miste jobben.

Å brygge kan være en kjærkommen avveksling fra hverdagen, og resultatet blir godt øl som kan være hyggelig å ha når man skal slappe av. Men husk også på at selv om hverdagen er forandret, er hverdagen fortsatt hverdagen, selv om man ikke skal møte kollegaer på jobben hver dag.

Vi i Norbrygg er opptatt av at hjemmebrygging skal være en trygg og god hobby, samtidig som vi husker at øl er et rusmiddel. Det er naturlig å være engstelig og urolig i kriser, men alkohol er ikke en god måte å håndtere det på.

De neste dagene og ukene oppfordrer vi deg til å vise omsorg og omtanke for dem rundt deg, og samtidig tenke over hvor og når du drikker. Hjemmebrygget øl skal være til glede, ikke til å skape sorger. Nå er det kanskje bedre å ta en telefon til noen du kjenner, enn å ta en ekstra øl.

Forumet har døgnåpent og dette er et fint sted å holde sammen nå. Ta vare på den gode stemningen som råder på forumet, og husk på at andre kan ha en mye vanskeligere situasjon enn deg selv.

Vi ønsker deg velkommen til nye Norbrygg-arrangementer når situasjonen har normalisert seg.

Med vennlig hilsen,

Norbrygg

Skroll til toppen