Konkurranseregler

§ 1 Norbryggs juleølkonkurranse er en konkurranse som er åpen for alle norske hjemmebryggere, samt andre hjemmebryggere bosatt i Norge.

§ 2 Deltagende øl skal være hjemmebrygget. Med dette menes at det ikke, verken helt eller delvis, kan være fremstilt ved hjelp av utstyr for kommersiell brygging.

§ 3 En og samme brygger kan maksimalt delta med 2 øl pr klasse i flaskekonkurransen. Det kan maksimalt oppføres 2 bryggere pr. brygg. Kun privatpersoner kan oppføres som bryggere, ikke klubber, foreninger eller liknende. Det er ikke tillatt å sende inn ett og samme øl som flere bidrag i flaskekonkurransen. Definisjonen på samme øl er identisk oppskrift (ingredienser) og batch. Dvs. samme vørter gjæret med ulik gjær kan delta som to øl, men ikke samme øl der f.eks. noen flasker er filtrert og andre ikke. Flasker hentet fra to forskjellige gjæringskar fra samme batch teller heller ikke som forskjellige øl.

§ 4 Bryggeren/bryggerne gir ved innlevering av påmeldingsskjemaet Norbrygg rett til fritt å publisere opplysningene som fremkommer på skjemaet. Resultatene av konkurransen vil bli offentliggjort med deltakernes navn og oppnådd plassering/poengsum.

§ 5 Innlevert øl med emballasje tilfaller Norbrygg.

§ 6 Innleverte øl bedømmes av en jury på 3-4 dommere. Konkurransedommernes bedømming er endelig og kan ikke påklages.

§ 7 Deltageravgiften er kr 50,- per brygg for medlemmer av Norbrygg, kr 70,- per brygg for ikke-medlemmer. Deltageravgiften  innbetales til konto 9041.22.11005: Norbrygg, c/o Ole Enger, og må være mottatt senest 1. november 2006.

§ 8 Deltagende øl skal leveres i 4 -fire- stykk standard norske ølflasker à 0,33 liter, samt ledsages av et påmeldingsskjema som er lesbart. Flaskene må passe nedi standard norske grønne ølkasser, både i diameter og høyde. Flasker som ikke er iht. disse bestemmelsene må påregne å ikke bli bedømt. Det er anledning til å søke styret om dispensasjon. Flaskene må være Norbrygg i hende på oppgitt adresse senest 1. november 2006. Det er deltakers eget ansvar at ølet kommer frem i tide. Påmeldingsavgiften vil ikke bli refundert dersom ølet kommer for sent frem og dette ikke er Norbryggs feil.

§ 9 Etikettkonkurranse. Man har anledning til å stille i etikettkonkurransen med opptil én etikett per øl som man deltar i konkurransen med. Det er ikke anledning til å delta med etiketter som ikke hører til øl som deltar i konkurransen. Etiketten skal være utformet av bryggeren selv, eller noen som står bryggeren nær (med begges samtykke). Rene kopier av bryggerietiketter godtas ikke. Deltakeren må selv printe ut etiketten(e) og legge den/dem i en egen konvolutt som sendes med flaskene/fatet. Konvolutten merkes med "Etikettkonkurranse" samt koden(e) på de øl som etiketten(e) tilhører. Det skal også krysses av for deltakelse i etikettkonkurransen på de respektive øls påmeldingsskjemaer. Etikettene skal være i naturlig størrelse. Etikettene bedømmes av en egen jury. Det må være minst 4 deltakende etiketter for at konkurransen skal gjennomføres. Det er ikke noen ekstra avgift for å delta i etikettkonkurransen.

§ 10 Påmeldingsskjemaet skal også så langt det lar seg gjøre sendes inn elektronisk fra Norbryggs websider. Flaskene, som ikke skal ha bryggerietiketter, kjennetegn eller noe som kan identifisere bryggeren, merkes med en selvvalgt kode som består av 3 bokstaver og 3 tall, samt hvilken klasse ølet konkurrerer i [Eksempel]. For øl som deltar i klassen Spesialjuleøl, skal det også angis en nærmere typebetegnelse på flasken, f.eks. "krydderøl", "julebokk" eller "juleale". Alt øl over OG 1.070 skal meldes på i klassen Spesialjuleøl. Lappen med bryggets kode skal festes til flaskene med strikk rundt flasken. Merkelappen skal altså IKKE festes til flasken med tape, lim eller annet som gjør den vanskelig å fjerne. Hvis ikke flaskene er merket iht. dette vil ikke ølet bli bedømt. Påmeldingsavgiften vil i så fall ikke bli refundert. Koden bør du notere ned for referanse. Koden skal ikke inneholde bryggerens initialer e.l. og det skal ikke brukes koder som man har brukt i tidligere konkurranser. Det leveres også en lukket konvolutt hvor alle koder er merket tydelig på utsiden. Deltakers påmeldingsskjema(er) ligger i konvolutten.
 
§ 11 Vinnerne av hver klasse i Norbryggs juleølkonkurranse vil gå videre til NORØLs juleøltest i kamp mot bryggerienes juleøl, dersom denne blir arrangert.
 

 

Skroll til toppen