Konkurranseregler

§ 1 NM i hjemmebrygging er en konkurranse som er åpen for alle norske hjemmebryggere, samt andre hjemmebryggere bosatt i Norge.

§ 2 Deltagende øl skal være hjemmebrygget. Med dette menes at det ikke, verken helt eller delvis, kan være fremstilt ved hjelp av utstyr for kommersiell brygging.

§ 3 En og samme brygger kan maksimalt delta med 2 øl pr. klasse i flaskekonkurransen (ingen begrensning i klassen "publikums favoritt"). Det kan maksimalt oppføres 2 bryggere pr. brygg (gjelder alle klasser). Kun privatpersoner kan føres opp som bryggere, ikke klubber, foreninger eller lignende. Det er ikke tillatt å sende inn ett og samme øl som flere bidrag i flaskekonkurransen. Definisjonen på samme øl er identisk oppskrift (ingredienser) og batch. Dvs. samme vørter gjæret med ulik gjær kan delta som to øl, men ikke samme øl der f.eks. noen flasker er filtrert og andre ikke. Flasker hentet fra to forskjellige gjæringskar fra samme batch teller heller ikke som forskjellige øl.

§ 4 Bryggeren/bryggerne gir ved innlevering av påmeldingsskjemaet Norbrygg rett til fritt å publisere opplysningene som fremkommer på skjemaet. Resultatene av konkurransen vil bli offentliggjort med deltakernes navn og oppnådd plassering/poengsum.

§ 5 Innlevert øl med emballasje tilfaller Norbrygg.

§ 6 Konkurransedommernes bedømming er endelig og kan ikke påklages. Det vil arrangeres en forbedømming slik at kun de 3 beste bryggene i hver klasse går videre til finalen 25. mars.

§ 7 Deltageravgiften er kr 50,- per brygg for medlemmer av Norbrygg, kr 100,- per brygg for ikke-medlemmer. Deltageravgiften  innbetales til konto 9041.22.11005: Norbrygg, c/o Ole Enger, og må være mottatt senest 17. mars 2006. I motsatt fall må man påregne at ølet ikke blir bedømt.

§ 8 Deltagende øl skal leveres i 4 -fire- stykk standard norske ølflasker à 0,33 liter, samt ledsages av et påmeldingsskjema som er lesbart. Flaskene må passe nedi standard norske grønne ølkasser, både i diameter og høyde. Flasker som ikke er iht. disse bestemmelsene må påregne å ikke bli bedømt. Det er anledning til å søke styret om dispensasjon. Flaskene må være Norbrygg i hende senest 17. mars. Det er deltakers eget ansvar at ølet kommer frem i tide. Påmeldingsavgiften vil ikke bli refundert dersom ølet kommer for sent frem og dette ikke er Norbryggs feil. I tillegg til de ovennevnte 4 flasker, må bryggeren ta vare på 3 flasker av samme brygg som sendes inn etterpå dersom ølet går videre til Skandinavisk Mesterskap, se § 12.

§ 9 Påmeldingsskjemaet skal også så langt det lar seg gjøre sendes inn elektronisk fra Norbryggs websider. Flaskene, som ikke skal ha bryggerietiketter, kjennetegn eller noe som kan identifisere bryggeren, merkes med en selvvalgt kode som består av 3 bokstaver og 3 tall, samt hvilken klasse og underklasse ølet konkurrerer i. Lappen med bryggets kode, klasse og underklasse skal festes til flaskene med strikk rundt flasken. Merkelappen skal altså IKKE festes til flasken med tape, lim eller annet som gjør den vanskelig å fjerne. [Eksempel] . Hvis ikke flaskene er merket iht. eksempelet, vil ikke ølet bli bedømt. Påmeldingsavgiften vil i så fall ikke bli refundert. Koden bør du notere ned for referanse. Koden skal ikke inneholde bryggerens initialer e.l. og det skal ikke brukes koder som man har brukt i tidligere konkurranser. Det leveres også en lukket konvolutt hvor alle koder er merket tydelig på utsiden. Deltakers  påmeldingsskjema(er) ligger i konvolutten. Merk at også øl som skal delta i klassen "publikums favoritt" skal meldes på med påmeldingsskjemaet. Dersom man skal delta med samme øl både i flaskekonkurransen og "publikums favoritt", kan man krysse av for dette på påmeldingsskjemaet til flaskeølet (ølene deltar da med samme kode). Påmeldingsskjema til "publikums favoritt" legges i egen konvolutt som leveres med keggen. For "publikums favoritt" er det ikke nødvendig å oppgi underklasse.

§ 10 Paragrafene § 5, § 6, § 7 og § 8 gjelder ikke for øl som deltar i klassen "publikums favoritt". I denne klassen er det publikum som bedømmer ølet.

§ 11 Etikettkonkurranse. Bryggeren har anledning til å stille i etikettkonkurransen med opptil én etikett per øl som han/hun deltar i konkurransen med (flaskeklasser eller publikums favoritt). Det er ikke anledning til å delta med etiketter som ikke hører til øl som deltar i konkurransen. Etiketten skal være utformet av bryggeren selv, eller noen som står bryggeren nær (med begges samtykke). Rene kopier av bryggerietiketter godtas ikke. Deltakeren må selv printe ut etiketten(e) og legge den/dem i en egen konvolutt som sendes med flaskene/fatet. Konvolutten merkes med "Etikettkonkurranse" samt koden(e) på de øl som etiketten(e) tilhører. Det skal også krysses av for deltakelse i etikettkonkurransen på de respektive øls påmeldingsskjemaer. Etikettene skal være i naturlig størrelse. Det er fremmøtt publikum under NM som bedømmer etikettene, tilsvarende som for "publikums favoritt". Det må være minst 4 deltakende etiketter for at konkurransen skal gjennomføres. Det er ikke noen ekstra avgift for å delta i etikettkonkurransen.

§ 12 Skandinavisk Mesterskap. De tre beste bryggene uansett klasse vil gå videre fra NM til Skandinavisk Mesterskap (SKM) i København 21. mai. For å kunne delta i SKM må bryggeren ettersende 3 ekstra flasker av samme brygg på forespørsel fra Norbrygg. Dersom bryggeren ikke har tatt vare på ekstra flasker, vil muligheten for å delta i SKM gå videre til nestemann på resultatlisten, etc. Det vil ikke være noen ekstra avgift for å delta i SKM.
 

Skroll til toppen