Konkurranseregler Norsk Ølfestival 2020

§ 1.1 Antall brygg som en deltager får stille med er ikke på forhånd avgrenset.

§ 1.2 Det kan maksimalt oppføres 2 –to– bryggere pr. brygg. Dersom flere har vært med på å brygge ølet foreslås den eller de to som var mest involvert i bryggeprosessen oppført som bryggere. Navn på evnt bryggelaug kan oppføres separat i påmeldingsskjemaet.

§ 1.3 Det er ikke tillatt å stille med ett og samme øl som flere bidrag. Definisjonen på samme øl er identisk oppskrift (ingredienser) og batch. Dvs. samme vørter gjæret med ulik gjær kan delta som to øl, men ikke samme øl der f.eks. noen flasker er filtrert og andre ikke.

§ 1.4 Deltagende brygg må meldes inn før fristen som er fastsatt i instruks for påmelding. Brygg meldes inn gjennom et eget påmeldingsskjema. Fristen som er fastsatt i veiledning for påmelding er endelig, men arrangøren står fritt til å forskyve den til et tidligere tidspunkt dersom det er stor pågang.

§ 1.5 Minimumstørrelsen på et brygg er på 19 liter i Corneliusfat, flasker eller andre beholdere. Anbefalt minstevolum er likevel 30 liter, for å ta høyde for mye publikum, og at alle får smakt (slik at man også kan få stemmer fra alle).

§ 1.6 Kommersielt fremstilt alkohol eller drikke som overstiger 22 % alkohol er ikke tillatt i lokalene.

§ 1.7 Det er deltagerens eget ansvar å sørge for tappeutstyr, tilstrekkelig kjøling/varmeisolasjon av ølet, kullsyre til tapping og evnt skjøteledninger. Arrangøren stiller med bord til deltagere som ikke har med egen bar.

§ 1.8 Brygg til Norsk Ølfestival Favoritt skal medbringes konkurransedagen. Deltagere forventes å møte opp og rigge i henhold til tidsplanen.

§ 1.9 Deltagelse er på egen risiko. Arrangøren står ikke ansvarlig for skade eller tap av tappeanlegg eller andre gjenstander deltakeren har medbrakt.

§ 1.10 Deltagelse er gratis.

§ 1.10 Det gis gratisbillett til bryggeren/bryggerne samt til én gjest per brygg. (F eks så vil én brygger som stiller med ett brygg få én gratisbillett til seg selv og én til en gjest. Er det to bryggere som sammen stiller med ett brygg så får begge bryggere og én gjest en gratisbillett hver. Bryggere som stiller med flere brygg har kun krav til én gratisbillett til seg selv. Altså, hvis en brygger stiller med tre brygg, så vil han få én billett til seg selv og tre billetter til gjestene sine.)

§ 1.12 Det er alle som møter opp under arrangementet som kårer de beste øl, cider eller mjød. Det stilles ikke krav til at brygget er definert av Norbryggs typedefinisjoner. Deltageren oppfordres videre til å presentere sine deltagende brygg og seg selv på en innbydende og original måte som fenger publikumet. Av sikkerhetsgrunner og med hensyn til andre deltagere må spesielt plasskrevende tiltak på forhånd avklares med arrangøren.

§ 1.13 Avstemningen foregår under selve arrangementet. Enhver med adgang til arrangementet blir gitt en unik innloggingskode til stemmeappen velsmakt.no. Her gis det anledning til å rangere ethvert bidrag utifra personlige preferanser. Vinnerne utropes samme kveld, samt publiseres på norbrygg.no.

§ 1.14 Arrangøren stiller med glass til smaking av, samt nummerinndeling som angir deltagernes plass i lokalet.

§ 1.15 Lydforurensing i form av unødvendig aktivitet eller som del av standen er ikke tillatt.

§ 1.16 Arrangøren bestemmer plassering av deltagernes serveringsplasser.

Skroll til toppen