Live streaming av brygging fra Aalesund Brygghus

Norbrygg vurderer å investere i utstyr for «live broadcast» på nett. Første store begivenhet hvor utstyret skal brukes er tenkt til usmaksamling og dommerkurs i Ålesund, helga 30. oktober til 1. november 2015.

En test av kameraløsningen skal skje allerede nå fredag 25. september, ved at Norbrygg besøker Aalesund Brygghus. Noe veldig stort hus er det imidlertid ikke. Garasjen til Ronny Tverdal og Dan Arve Solberg, i Furelia 2 – Ålesund, har mye hjerterom. Med stor kjærlighet pleier de sin Speidel Braumeister 50 liter, og vi skal ta del i bryggeprosessen. Hvem vet – kanskje får vi også besøk av Glomset’s store sønn og mangeårig Norbrygg-medlem Per Arne Nonsvik. Fersk brygger Kristine Bakken vil trolig også finne frem til brygghuset denne kvelden.

Dette er en test av utstyret. Den tekniske løsningen for «live broadcast» er ny, og det er derfor med noe forbehold at vi inviterer deg til å bli med. På sikt er dette planlagt å være et verktøy som kan være med å gi et bredere, og litt anderledes, tilbud til alle Norbrygg sine medlemmer

Blir du med? Vi starter fredag 25.09.15 kl. 20.00 og holder på til 23.00. Bruk følgende webadresse for å følge bryggingen:  http://livestream.com/accounts/15062963/Norbrygg

Skroll til toppen