Dugnad: vær med!

Norbrygg er en ideell organisasjon som er drevet 100% på frivillig basis. For å få foreningen til å gå rundt, samt kunne gjennomføre våre årlige konkurranser er vi avhengig av en innsats fra medlemmene. Norbrygg har de siste årene hatt en formidabel vekst, noe som gjør at vi trenger enda flere frivillige for å kunne gi medlemmene et best mulig tilbud!

De frivillige i foreningen er i dag delt opp i følgende komiteer:

Styret: Styret står for foreningens daglige drift. Det innebærer å holde styr på økonomi, medlemsregister, få informasjon ut til medlemmene og koordinere arbeidet til komiteene. Styret velges på årsmøtet til Norbrygg.

Dommerkomiteen: Dette er foreningen sin fagkomite. Hovedansvaret til dommerkomiteen er å holde øltypedefinisjonene ved like og utdanne nye dommere. Dommerkomiteen har også ansvaret for bedømming av NM i hjemmebrygging, og holder kontakten ut mot øldommerne. Dommerkomiteen konstituerer seg selv.

IT-komiteen: Mye av aktiviteten til Norbrygg er nettbasert. IT-komiteen har ansvaret for å holde det it-tekniske ved like, noe som inkluderer drift av forum, hjemmesider og epostlister. Norbrygg har også egne moderatorer som tar seg av rydding og moderering på forumet.

Valgkomiteen: Valgkomiteen sin oppgave er å legge frem forslag til nye kandidater for neste styreperiode.

Arrangementskomiteene: Norbrygg arrangerer hvert år flere faste konkurranser og arrangement. Disse inkluderer NM i hjemmebrygging, Publikums favoritt konkurransen, Hjemmebryggerkongressen, Bjorleik og Juleølkonkurransen. Til hver av disse arrangementene har en egen komite som står for det praktiske rundt gjennomføringen.

Foreningen er i stadig vekst og trenger hele tiden folk som kan være med å bidra. Hvis du kunne tenke deg å ta i et tak, og være med å skape verdens beste hjemmebryggermiljø, kan du ta kontakt med styret på styret@norbrygg.no. Du finner også kontaktinformasjon til de forskjellige komiteene her.

Som frivillig i Norbrygg får du blant annet:

  • Gratis inngang eller rabatt på inngang til Norbrygg sine arrangementer (avhengig av arrangementet)
  • Kontakt med andre hjemmebryggere
  • Erfaring med gjennomføring av mindre og større arrangementer
  • Gleden av å være ambassadør for en forening og hobby i stor vekst
  • Medlems-effekter
  • Lærerike og spennende erfaringer!
Skroll til toppen