Norbrygg innfører dommerkort, dommerpoeng

Norbrygg ønsker å ha aktive øldommere, derfor har dommerkomitéen nå innført et «rangeringssystem» der dommerne får poeng etter hvert som de er aktive. Man får poeng på følgende måte:

  • 1 poeng for én dømt flight i en Norbryggkonkurranse
  • 1 poeng for dømming på en eksternt arrangert konkurranse der Norbryggs dommerskjema brukes
  • 0,5 poeng for deltagelse på Norbryggs temakvelder for dommere
  • 1 poeng for 10 utfylte dommerskjema som er gitt som tilbakemelding til andre hjemmebryggere. Scannes og sendes til domkom@norbrygg.no.

Meningen er å styrke Norbryggs dommerpanel som dommere, derfor er ikke dugnadsarbeid i forbindelse med andre arrangementer tatt med.

Poengene blir så oversatt til følgende rangeringsnivå:

Tittel Poengkrav Goder
Lærling Har tatt dommerkurs, men ikke stått på eksamen ennå. Ingen
Sertifisert Har stått på eksamen Tilgang på temakvelder, dommerkort, diplom
Kvalifisert 3 poeng 6 dommerglass
Senior 10 poeng Årlig gratis inngang på PF, Bjorleik og juleølkonkurransen. Nytt dommerkort. Stipend for ett forsøk på Cicerones Certified Beer Server-eksamen (nettbasert eksamen), $69.
Mester 20 poeng Årlig gratis inngang på hjemmebryggerehelgen.Nytt dommerkort.Stipend for ett forsøk og reise på Cicerones Certified Cicerone-eksamen, oppad begrenset til NOK6000.

Poeng og goder er kumulative, og følger fra ett nivå til det neste. En seniordommer vil med andre ord trenge 10 ytterligere poeng for å bli mester, og han/hun vil få mestergodene i tillegg til de eksisterende godene vedkommende har som senior.

Dommerkort

Vi innfører også dommerkort, plastkort med bilde av dommeren og hvilken gradering hun har. Meget velegnet til å vinne enhver diskusjon om øl på bar!

Kortene og dommerdiplomer sendes ut fortløpende etter hvert som dommerne rapporterer inn oppdaterte postadresser.

Diskuter videre på forumet

 

 

Skroll til toppen