Norbrygg søker entusiaster for Dommergruppen

I de siste årene har Norbrygg som følge av sterkt økende oppslutning møtt flere utfordringer når det gjelder å bedømme øl i konkurranser. Det er gledelig at flere hjemmebryggere deltar i konkurransene til Norbrygg enn noen gang før, men det medfører samtidig at Dommergruppen får en høyere belastning for hvert år som kommer.

Frem til nå har Dommergruppen vært en noe løs organisasjon uten fotfeste i foreningens vedtekter. Den har på pragmatisk måte og med hjelp av enkelte krafttak heldigvis maktet å gjennomføre bedømningene for hver konkurranse så langt. I de siste årene har det bl a vært Joakim «Joques» Ruud som har ofret mye tid og energi på å styre Dommergruppen, hente innsendt øl på postkontoret, registrere og omkodere alle flasker, koordinere forbedømningskvelder, engasjere dommere og administrere resultater. Etter NM2010 takket han for seg etter en formidabel innsats, og det er åpenbart at vi nå trenger å få nytt liv i Dommergruppen.

Som skissert ovenfor så er det naturlig at det kommer til å kreve energi å være med, ikke ulikt det å være styremedlem i Norbrygg. Men jo flere kreative og kunnskapsrike folk som tør å ta i et tak, desto letter og bedre blir det for alle. Vi i styret har ikke kapasitet til å være Dommergruppen selv, spesielt da arrangering av konkurransen i seg selv er krevende nok som det er. Det blir da litt vel mye å holde styr på, spesielt når alt skjer samtidig.

Det er derfor vi er ute etter dere som er interessert i å  drive Dommergruppen som en slags underforening til Norbrygg. Dommergruppen vil etter hvert bli ansvarlig for å arrangere forbedømninger og finalebedømninger, samt de andre aktivitenene som står beskrevet ovenfor. Dommergruppen kommer også til å få hovedansvaret for oppdatering av øltypedefinisjonene, som ikke har skjedd på noen år nå. Vi har nettopp startet et samarbeid med den danske øldommerforening, og ett av målene er å oppdatere og samkjøre øltypedefinisjonene for Skandinavia. Etter hvert er det også ønskelig at dommergruppen vil kunne holde øldommerkurs, koordinere kommunikasjon mellom dommere rundtomkring i landet, initiere oppfriskningskurs og anmode til kollokvie. Dette for å holde engasjementet, erfaringsnivået, faglig samhold og entusiasmen blant dommerne oppe. Målet med «Dommergruppen v2.0» er at den på sikt vil fungere selvstendig slik at Norbrygg kan innhente tjenester fra Dommergruppen når det arrangeres konkurranser. Vi ønsker at lederen for dommergruppen da også vil få plass i styret, noe som de facto har vært tilfelle de siste årene.

Det sier seg selv at Norbrygg som hovedforening vil støtte Dommergruppen så godt den kan, både med veiledning og ressurser, da det er i alle hjemmebryggernes fordel å ha en aktiv dommergruppe som kan gi kyndig tilbakemelding på ølet til alle deltakere i våre konkurranser.

Dersom du er interessert i å bli med i styret til Dommergruppen, så vil vi gjerne at du sender en epost med motivasjon til dom@norbrygg.no. Du må helst også være hjemmebrygger og føle deg rimelig trygg på ølsmaking, men du trenger ikke være ekspert. Når neste dommerutdanningen arrangeres blir du selvfølgelig med. De som allerede har dømt øl for Norbrygg, både sertifiserte og ikke-sertifiserte dommere, oppfordres selvsagt også til å søke.

Vi vil vurdere alle innsendinger nøye, og det er selvfølgelig at vi ønsker oss interessenter fra hele Norge.

Se også diskusjonstråden på forumet vårt.

Skroll til toppen