Ølbryggingskurs for småskalaprodusenter

Sogn Jord- og Hagebrukskole organiserer i november et todagers ølbryggingskurs for småskala produsenter som driver med ølbrygging i samband med turisme på garden, og andre interesserte. For mer informasjon, sjekk nettsiden til SJH.

Tidligere i året, på slutten av juli, holdes det kurs i tradisjonell ølbrygging på Iungsdalshytta i Skarvheimen (nåes via Ål). Kurset omhandler malt-øltradisjonen (Hallingdal), kodnøl (Hardanger), heimbrygg (Voss) og moderne irsk ale (mellommørkt overgjæra øl). Sjekk nettsiden ti Iungsdalshytta for mer informasjon.

Det vil forøvrig bli organisert kurs i hjemmebrygging i regi av Norbrygg. Enn så lenge er det planlagt kurs i Bergen og Oslo, og vi arbeider med å få på plass kurs i Trondhjem, Tromsø og andre steder. Kursene vil holdes i august, i introduksjonsuken til universiteter og høyskoler. Mer informasjon om disse kursene følger etter hvert, og de som er interessert i å holde kurs selv får gjerne kontakte styret i Norbrygg for kursinformasjon mm.

Skroll til toppen